HELGELANDSSYKEHUSET

Nå har Helgeland fått et vedtak om ett Helgelandssykehus fordelt på Mo i Rana på innlandet og et i Sandnessjøen m/omegn ved kysten.

Jeg har aldri forstått betegnelsen omegn annet enn at Alstahaug har egnet tomt i nærheten av det etablerte sykehuset i Sandnessjøen. Om omegn betyr Tovåsen i Leirfjord så er vi faktisk i nærheten av et likeverdig sykehus på Mo, og Mosjøen mister en mulig sjanse for å få et fullverdig DMS for seg og sine nærliggende kommuner, og kystkommunene blir da ribba for en trygg helsesituasjon. Så vanvittig kan det ikke bli!

Jeg minner om at Steinkjer by med sine 13.000 innbygger og kommunen med sine 22.000 har et DMS med 16 sengeposter, dialyseavdeling, røntgen og ortopedisk poliklinikk.

Det er 5 mil til hovedsykehuset som er Levanger og som er en mindre by enn Steinkjer. Sykehuset ble bygget i 1843 og ingen kunne vel tenke seg å legge ned eller flytte dette sykehuset på grunn av byens størrelse. Jeg vil bemerke at i 1865 ble det tredje sykehuset på Alstenøya bygget på Søvik og senere oppført og flyttet til Sandnessjøen i 1926.

Nå må Rana og Alstahaug i samarbeid med Helse Nord få Helgelandsykehuset opp og gå med de etablerte sykehusene. Og for å gi en pekepinn på geografi så er det fra Bindal til Mo i Rana 35 mil, det vil si 5 timer og 48 min langs E6. At syke pasienter fra Bindal skal ha en så lang syketransport til sitt sykehus tror jeg ikke noen i Rana syns er greit! Så begynn å bruke energien til å gjøre Helgelandssykehuset mest mulig tilgjengelig for alle på Helgeland.

Mo i Rana som er den største byen har 20 mil til Nordlandssykehuset i nord, de har eget fullverdig sykehus og får 11 mil til hovedsykehus i Sandnessjøen. Et stort poeng er at hovedsykehuset blir liggende i midten på Helgeland. Og vi vet at Brønnøysund får sitt DMS.

Dette må jo være fantastisk for oss alle på Helgeland og at vi aksepterer helseminister Bent Høye sitt vedtak.

Med vennlig hilsen

Solfrid Lorentzsen Mathisen