(Helgelendingen)

Men pasienter innen psykiatri og rusbehandling blir skjermet.

Fra 1. januar vil gebyret for pasienter som ikke møter til poliklinisk time ved sykehus, øke fra 702 kroner til 1.053 kroner, en økning på 50 prosent.

Gebyret tilsvarer dermed tre egenandeler.

Det økte gebyret ble vedtatt i forbindelse med statsbudsjettet for 2020. Hensikten er å få bukt med problemet med at pasienter ikke møter til oppsatt time. Hvert år skjer dette for om lag 200.000 avtaler.

– Det fører til lengre ventetider for andre og er dårlig utnyttelse av ressursene. Når pasienter ikke møter til timen sin, så binder de opp tiden til legene og sykepleierne. Det går utover alle andre, sier stortingsrepresentant Camilla Strandskog (H) i helse- og omsorgskomiteen til NTB.

Hun peker på at det er mye som skal være på plass når en pasient settes opp til en time i spesialisthelsetjenesten.

– Den riktige spesialisten setter av tid. Ofte skal undersøkelse gjøres i spesialrom som må reserveres. Mange skal til andre undersøkelser samtidig, for eksempel røntgen. Det betyr at det også er reservert tid der, og helsepersonellet lagt dette inn i dagens arbeidsplan. Når en pasient ikke møter til avtalt time uten å ha meldt forfall, er det mye arbeid og tid som går i vasken, sier Strandskog.

Hun ber alle være flinkere til å avlyse eller utsette timer man ser at man ikke får benyttet. En sykehustime kan avlyses inntil 24 timer i forkant, enten på nett eller på telefon.

– Da kan noen andre få timen, eller legene og sykepleierne kan bruke tiden sin på annet viktig arbeid, sier Strandskog.

Om en blir akutt syk og dermed ikke kan møte til timen, kan man imidlertid få slippe gebyret.

Regjeringen har også vedtatt å øke taket på egenandelen til henholdsvis 2.460 kroner for legebesøk, poliklinikk og medisiner på blå resept og 2.176 kroner for fysioterapeut, rehabiliteringsopphold med mer.

(©NTB)