Helgelandssykehuset har i lengre tid hatt mindre personell enn nødvendig for å drive fødestua i Brønnøysund på en tilfredsstillende måte. Det har ikke lykkes å rekruttere eller få til andre ordninger, og derfor må fødsler midlertidig flyttes fra fødestua i Brønnøysund. Fødestua har allerede vært stengt noen helger, av samme årsak.

– De ansatte ved fødestua gjør en meget god jobb og har strukket seg langt for at vi skal kunne opprettholde fødetilbudet flest mulig dager. Det er ikke økonomi som ligger til grunn for at vi nå ser oss nødt til å flytte fødslene for en periode. Pasientsikkerhet er det viktigste for oss og da må vi drive forsvarlig. Vi har gjort det som er mulig for å holde åpent for fødsler, men vi kan ikke forsvare å fortsette som nå, uten å ha fått bemanningen på plass, sier medisinsk direktør Hanne Frøyshov i en pressemelding.

Tiden fram til 31. mars skal ifølge sykehuset brukes godt, til kompetanseheving og videreutdanning av personell og ny innsats for å lykkes med rekrutteringen.

– Helgelandssykehuset har som mål å løse bemanningsutfordringene og få åpnet fødestua igjen fra 1. april 2022 og vil bruke denne tiden på å bygge en mer robust tjeneste som vil være stabil på sikt, sier Frøyshov.

Det skal fortsatt være dagdrift i Brønnøysund, med poliklinikk med oppfølging av gravide og følgetjeneste 24/7.