Gå til sidens hovedinnhold

Nå skal innbyggere og næringsliv få surfe på nett i uavbrutt fart: – Kommer akkurat i siste liten

Alstahaug kommune og Signal Bredbånd AS har inngått en avtale om utbygging av fibernett på Søvik. Det skal også søkes om flere områder i kommunen.

For abonnenter

– Det er ingen tvil om at det er helt supert at det er noen som har både evner, kapital og planer nok til å gjennomføre et slik løft, sier Jarle Petter Vang.

Han bor selv på Søvik og er daglig leder i firmaet Protronic AS, som har base på Søvik. Vang forklarer at bedriften har klart seg fint på bredbåndet de har fra Fri Sikt, men at han nå har vært i kontakt med Signal Bredbånd AS om bestilling av det kommende fibernettet.

– Vi er en lokal telekom- og elektrobedrift, så vi driver litt i fiberbransjen også, på oppdrag fra blant annet Fri Sikt, Signal og Globalconnect. Vi har stort sett bedriftskunder, og har oppdrag i den sørlige delen av Nordland, sier Vang.

Siste liten

Det var i 2019 at Alstahaug kommune søkte om støtte til medfinansiering til bredbåndsutbygging, gjennom tilskuddsordningen til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) og Nordland fylkeskommune. Søknaden ble innvilget med tre millioner kroner, og fylkeskommunen utlyste en konkurranse på vegne av alle kommunene i Nordland som fikk tilskudd.

– Det er veldig viktig for kommunen at både innbyggere og næringsliv har god bredbåndsdekning. Vi søker hvert eneste år for å få tilskudd til videre utbygging til områder som har lav dekning, sier Stig-Gøran Olsen, kommunalsjef for næring i Alstahaug kommune.

Nå har kommunen og Signal Bredbånd inngått en avtale om utbygging av fibernettet i området fra Steiro til Søvikmoen.

– Det blir fiberbestilling privat også. Det er kjempeviktig å ha godt nett hjemme. Barna begynner å bli passe stor, men skal de game, se strømmetjenester eller at det skal kjøres møter over nett, så må man ha et bredbånd som funker. I og med at kobbernettet fases ut, er det akkurat i siste liten at det kommer fiber nå, sier Vang.

Les også

Stiller spørsmål om utbygging av bredbånd i Alstahaug kommune: – Det offentlige har et ansvar

Flere områder

Kommunalsjef Olsen forklarer at kommunen får utdelt et dekningskart når de søker om midler. Kartet viser status i egen kommune, over hvem som har dårlig dekning, god dekning og liknende. De områdene som har en dårlig hastighet blir prioritert.

– Det er årsaken til at det nå ble området på Søvik, men vi har flere områder som ikke har god nok dekning. For eksempel er det ikke tilfredsstillende på områder i Botn og fra Stokkaskaret og et godt stykke nordover. Dette er bare en bit i en større sammenheng, sier han.

– Hvorfor er god dekning viktig å få på plass?

– Bredbånd er like viktig som å ha veier. Det er en infrastruktur som vi er helt avhengig av, både private og næringslivet. Alle tjenester blir etter hvert digitale, og det er nesten ikke et menneske som vil bosette seg uten å ha god tilgang på bredbånd. Ser vi på landbruket er det vel ingen som er så automatisert og robotisert som dem. Det er helt klart alfa og omega at de har god dekning.

Avtalen tilsier at entreprenører fra Signal skal grave fiberkabel inn til tomtegrensen. Derfra må beboerne selv grave resterende strekk opp til egen husvegg.

Signal vil legge kabler som er lange nok til hver enkelts husstands sitt strekk. Det er også mulighet å velge at entreprenøren graver inn til husveggen, og interesserte kunder kan nå legge inn en bestilling på fibernettet.

Nå jobber Signal Brebånd med å knytte opp kunder.

Fakta

  • Nkom arbeider for å sikre et robust, likeverdig, rimelig og framtidsrettet tilbud av posttjenester og elektronisk kommunikasjon (ekom) i hele landet.
  • Fra 2020 har fylkeskommunene overtatt forvaltningsansvaret for offentlig støtte til bredbåndsutbygging, bevilget over statsbudsjettet. Nkom har siden 2014 forvaltet den statlig tilskuddsordningen, populært kalt bredbåndstøtteordningen eller Nkom-midler.
  • Hvert år får mange bredbånd gjennom kommersiell utbygging fra aktører. I områder hvor det ikke ligger til rette for utbygging på kommersielle vilkår, kan stat, fylkeskommune eller kommune gi offentlig tilskudd til utbygging av bredbånd, etter gitte kriterier.
  • I 2018 søkte Alstahaug kommune om offentlig støtte til utbygging av et godt og framtidsrettet bredbånd i følgende områder:
    • Søvikmoen til Stokka
    • Offersøy
    • Langs fylkesvei 138 og 139

(Kilde: nkom.no, Alstahaug kommune)

Kommentarer til denne saken