NAV kan bli samlet til Sandnessjøen: – Tilstedeværelsen i de kommunene som blir berørt må opprettholdes

Det har blitt lagt fram forslag om NAV nå skal slås sammen til en enhet, NAV Ytre Helgeland.