Nav-lederen i Mosjøen: – Det er en del familier hvor begge forsørgerne er berørt

I Vefsn er 497 personer arbeidsledige som følge av koronakrisen.