Patruljen har vært variert med søk- og redning, ekstern assistanse til fartøy med røykutvikling, kontroll av båtførerbevis og bruk av redningsvest, anløpskontroll av utenlandske fartøy og sist, men ikke minst ressurskontroll av fisket i sjøen.

– For KV Heimdal er lakseoppsyn en viktig del av ressurskontrollen, og det er etablert et godt samarbeid med Statens Naturoppsyn (SNO). Innenfor fiskeriet kontrollerer SNO ulovlig fiske etter anadrome fiskearter som sjøørret og laks. De rapporterer at det er gjort flere beslag når de har kjørt oppsyn. På KV Heimdals sine patruljer er det gjort flere interessante funn, skriver skipssjef Eirik Høgstad i ei pressemelding.

– På noen få dagers ressurskontroll har KV Heimdal tatt beslag i en rekke ulovlige bruk. Det er snakk om både garn, teiner, ruser og liner. Noen har ulovlig utforming eller er satt på ulovlig måte, mens noe faktisk er lovlige bruk som kun mangler merking. At man lar være å merke bruket sitt med navn og adresse er synd, ettersom dette er lite tidkrevende og man unngår at dyrt utstyr beslaglegges. Redskapene som til nå er beslaglagt ser i stor grad ut til å stamme fra fritidsfiske og KV Heimdal ønsker derfor å oppfordre alle fritidsfiskere til å benytte seg av «Fritidsfiskeappen» fra Fiskeridirektoratet for å holde seg oppdatert på lover og regler. Alternativt finner man mye god informasjon på Fiskeridirektoratets nettside, står det i pressemeldingen.

– Alle beslag blir politianmeldt, og antallet beslag tilsier at dette er et problemområde som kommer til å være gjenstand for et økt fokus for KV Heimdal framover. Dette er kriminalitet som ødelegger for forvaltningen av bestandene, og det er viktig å redusere ulovlig uttak fra havet.

Det er såre enkelt: bruk lovlig redskap, bruk lovlig mengde redskap, sett redskapen rett, merk redskapen rett, skriver Eirik Høgstad.