(Helgelendingen)

Regjeringen har besluttet å foreta en betydelig satsing for å styrke rutetilbudet på de såkalte FOT-rutene- ulønnsomme flyruter som er betalt av staten for å sikre et tilbud. Styrkingen inkluderer blant annet en reduksjon i billettprisene, styrking av kapasiteten på ruter der etterspørselseffekten av lavere priser er forventet størst, samt enkelte nye ruter.

– Det er en kjempegod nyhet at prisene på FOT-rutene blir halvert. Dette betyr svært mye for både næringsliv og bolyst i Distrikts-Norge slik som oss i Vefsn, sier Berit Hundåla (Sp)

Kjempeviktig for folk

Ordføreren i Vefsn får støtte av varaordfører Rune Krutå (Ap).

– Vi har jobbet for både lavere priser og bedre tilrettelegging med avgangstidene, så dette er en virkelig god dag for vi som bor i regionen her. Det er kjempeviktig for befolkningen å rekke sykehuset i Tromsø, og at regjeringen nå legger på plass lavere priser i tråd med Hurdalsplattformen, sier varaordfører i Vefsn Rune Krutå.

Avtalen gjelder fra 2024. I FOT-utlysingene, som kommer seinere i vår, vil det bli gjennomført flere tiltak. Det vil bli lavere billettpriser og en økning i setekapasiteten. I Nord-Norge skal prisene halveres fra 1. april 2024, og grunnen er at regjeringen ønsker å minske avstandskostnadene for innbyggere og næringsliv.

Den nye avtalen vil også gi bedre tilgjengelighet fra Helgeland og nordover. En av grunnene til dette er at regjeringa ønsker å få på plass tidligere landing i Bodø for rutene fra Helgeland, men tanke på mulighet for dagsreiser til universitetssykehuset i Tromsø.

FOT-rutene er avgjørende

Det skal også blir endringer i ruteopplegget i Finnmark og Nord-Troms, nattparkert fly ved Røros lufthavn, og flyruta Stord-Oslo tas med i FOT-ordninga.

– Dette er en sak Ap og Sp har jobbet mye med, og svært glad for at regjeringen leverer på. FOT-rutene i Nordland er helt avgjørende for folk og næringsliv, det er et av våre viktige kollektivtilbud. Det må gå raskt og effektivt å komme seg rundt i fylket vårt og det må være til en overkommelig billettpris, sier Mona Nilsen (AP) som er stortingsrepresentant fra Nordland.

Siv Mossleth (Sp) er også fornøyd.

– Det er en skikkelig lagseier å få på plass billigere flybilletter også! Først kuttet vi prisene på ferjene. Nå kutter vi prisene på å fly der trafikken er lavest og kostnadene høyest, sier hun.

FOT-ruter

Der markedet ikke gir et tilfredsstillende flyrutetilbud kan samferdselsdepartementet kjøpe flyrutetjenester for å sikre et godt flytilbud over hele landet.

Disse flyrutetjenestene blir kjøpt etter en offentlig konkurranse blant flyselskapene, og blir pålagt såkalte forpliktelser til offentlig tjenesteytelse (FOT) på flyruter, der det er krav til billettpris, kapasitet, frekvens og ruter.