Gå til sidens hovedinnhold

«Nord universitets virkelighetsfjerne sentraliseringsreform»

Nesna må gjenoppstå

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Det bør være en kampsak for alle politiske partier å gå helhjertet inn for reetablering av høgskolen på Nesna. I ei tid der mangelen på kvalifiserte lærere er stor, og studiestedene som sorterer under Nord universitet knapt fyller halvparten av studieplassene, kunne Nesna fylt rollen som distriktets høyskole både på grunn av attraktivitet, beliggenhet og en desentralisert utdanningsmodell.

På lederplass tirsdag i forrige uke kunne Avisa Nordland (AN) presentere en mildt sagt overflatisk analyse av problemstillingene knyttet rekruttering av nye lærere. Vi støtter avisa i at kravet om fire i matematikk bør fjernes og at lærerlønna er skammelig lav. Men ANs uforbeholdne bejubling av Nord universitets strukturstrategi er merkelig lesning.

Høgskolen på Nesna har gjennom alle år vært et anerkjent og populært studiested. De har tilpasset seg samfunnsutviklingen gjennom å etablere alternative studieformer og gjennom alle år jobbet tett med kommunene på Helgeland for imøtekomme behovene lokalsamfunnene i regionen har for kvalifiserte lærere.

Etter hvert ble det bygd opp en ny lærerutdanning på Mo i Rana som rekrutterte studenter i direkte konkurranse med høgskolen på Nesna. Noe av begrunnelsen var at Mo er langt mer sentralt og kan rekruttere fra de folketunge områdene. Så viser det seg at teorien ikke overlever praksisen – nok en gang.

Man bygger ned og fjerner et velfungerende, populært og kvalitativt godt tilbud for å bygge et nytt som sliter for å sikre nok rekruttering. I tillegg er utdanninga på Mo heftet med såpass lav kvalitet at studentene må til Bodø eller Levanger blant annet for å få tilgang til spesialrom som er nødvendig for å gi en fullverdig lærerutdanning. Dette er spesialrom og utstyr som står ubrukt på Nesna.

Arkitektene bak utviklinga er ledelsen ved Universitetet Nord. Og skulle man følge deres tankesett og legge dagens situasjon med 131 ledige studieplasser i Bodø, Mo i Rana og Levanger til grunn, så må campus både på Mo og Levanger avvikles og alt samles i Bodø.

Men verden er dessverre, eller heldigvis, ikke så enkel. Dette handler om å bygge opp tilbud som er lett tilgjengelig for mange, og som agerer i samhandling med de lokalsamfunnene som utdanningsinstitusjonene først og fremst skal betjene. Det er neppe god musikk i ørene på dem som mener at jo større, jo bedre.

Vi finner det også nokså merkelig at fylkets største avis betegner Senterpartiets kamp for Nesna som symbolpolitikk. Vi bare minner om at mandag åpnet den nye sykepleierutdanninga i Sandnessjøen med 40 studenter. Ikke på grunn av, men til tross for Nord universitets virkelighetsfjerne sentraliseringsreform.

Vi håper kampen for høgskolen på Nesna fortsetter med uforminsket styrke. Nedlegginga av utdanninga der var og er et feilgrep. Om ikke Nord universitet skjønner det, burde fylkets største avis gjøre det.

Kommentarer til denne saken