(Helgelendingen)

Utdanning og rekruttering av lærere er i hardt vær nasjonalt sett, og i Nordland er skipet i ferd med å forlise. I Khronos artikkel 17.11, «Professor – læreropptaket i nord rakner fullstendig,» peker dekan Sonni Olsen ved Norges arktiske universitet - UiT på økonomi og infrastruktur som en utfordring:

«Det å etablere lærerutdanninger som ligger utenfor våre to hovedcampus vil medføre ekstra kostnader til både infrastruktur og personell.»[1]

På Helgeland er situasjonen spesielt ille etter nedleggelsen av lærerutdanningene på Nesna. Her tar Nord universitet ut fagmiljø av regionen, og ikke minst de 130 millionene som Høgskolen i Nesna hadde til utdanning av regionen. Infrastrukturen ligger på Nesna, mens tyvgodset ligger i Bodø og Levanger, uten at det hjelper verken Helgeland eller Nordland.

Ansvaret ligger som kjent på staten, men også på Nordland fylkeskommune etter at fylkene har fått et mye større ansvar for kompetanserekruttering. Det er derfor godt å se at fylkesrådet tok grep overfor Nords planer om nedleggelser i Vesterålen. Det gir håp om mer initiativ fra fylket i arbeidet for høyere utdanning på Helgeland også, spesielt etter at et enstemmig fylkesting hele tre ganger har motsatt seg nedleggelsene på Nesna det siste året.

Nordland har to universiteter, og det ene trekker fagmiljø og penger ut av sørfylket. Det andre etterlyser midler for å kunne utvide sitt tilbud i lærerutdanning. På kort tid fikk fylkesrådet til møtet mellom regionrådet og Nord i Vesterålen. Det er bra, men når tar fylkesrådet et tilsvarende initiativ rettet mot Helgeland? Når får de to regionrådene på Helgeland møte fylkesrådet og universitetsaktører til et felles møte? Når får vi etablert et kompetanseforum på Helgeland som en får i Vesterålen? Og, hvordan vil Nordland fylke støtte Helgelands behov i møte med UiTs ambisjoner?

Raymond Lillevik, lektor

[1] https://khrono.no/professor--laereropptaket-i-nord-rakner-fullstendig/530546