Nordland fylkeskommune har skrevet kontrakt med Peab Anlegg om bygging av ny bru over Herøysundet på fylkesveg 828 i Herøy kommune. Kontraktssummen er på 92,9 millioner kroner ekskl. mva.

- Nå gleder vi oss til å komme skikkelig i gang med et byggverk for fremtida. Den nye brua skal stå ferdig høsten 2024, sier prosjektleder Terje Krommen i Nordland fylkeskommune i en pressemelding.

Brua er prosjektert av konsulentfirmaet Degree of Freedom AS og er et 3D-modellert prosjekt.

Bakgrunnen for prosjektet er at det ble oppdaget større skader enn først antatt i arbeid med rehabilitering av dagens bru. Nå skal ny bru sørge for trygg og varig vegforbindelse mellom hovedøyene Sør- og Nord-Herøy. Den blir viktig for næringstrafikken og gir tryggere forhold for myke trafikanter.

Den nye Herøysundbrua får to kjørefelt og fortau. Den blir 138 meter lang, og bygges i stål og betong. Seilingshøyden blir 9 meter, mot 12 meter i dag. Brua blir liggende like ved siden av den eksisterende, i sørøst.

Når den nye brua er tatt i bruk, skal den gamle rives.