Arbeiderpartiets alternative budsjett: Ut med Søvik-trinn og inn med sykehjem

Onsdag er det budsjettmøte i Alstahaug, og i den anledning legger Arbeiderpartiet frem sitt alternative budsjettforslag. Det innebærer blant annet bygging av nytt sykehjem.