Fikk svar om flyplassalternativ sentralt på Helgeland: – Ber departementet gi oppdrag til Avinor

Ordførerne i Vefsn og Alstahaug vil be Samferdselsdepartementet gi et analyseoppdrag til Avinor. Tematikken er mulig redusert krav til skyhøyde ved innflyging sentralt på Helgeland.