Frykter at Træna kollapser, men får støtte fra fem kystfylker

En stor del av Trænas innbyggere er sterkt knyttet til fiske og fiskeindustri, og daglig leder ved kommunens største bedrift frykter de vil stå i en kritisk situasjon om føringstilskudet faller bort. Foto: Wikimedia Commons

En stor del av Trænas innbyggere er sterkt knyttet til fiske og fiskeindustri, og daglig leder ved kommunens største bedrift frykter de vil stå i en kritisk situasjon om føringstilskudet faller bort. Foto: Wikimedia Commons

DEL

Dersom føringstilskuddet i fiskerinæringen faller bort, vil en rekke fiskemottak og mottaksstasjoner i Trøndelag og på Helgeland stå i en kritisk situasjon, skrev Fiskeribladet torsdag.

Geir Sjøset, daglig leder av familiebedriften Modolv Sjøset Fisk AS, frykter i så fall at samfunnet i øykommunen blir ødelagt uten føringstilskuddet.

– På Træna har vi over 50 ansatte og 25 fiskebåter. Det er 480 mennesker i hele kommunen. Blir de fri for jobb forsvinner i hvert fall 150 mennesker i løpet av noen år, sier Sjøset til Fiskeribladet.

Ber om prioritering

Nå får han og resten av Træna-samfunnet, og andre samfunn i samme situasjon, støtte. Fem fylkeskommuner, inkludert Nordland, har sendt et brev hvor myndighetene bes om å gripe inn for å prioritere opp fiskerihavnene i statsbudsjett for 2020.

- Havnene utgjør en svært viktig nærings- og transportinfrastruktur for kystfylkene våre. Dette må nasjonale myndigheter erkjenne, og derfor står vi sammen. Fiskerihavnene er kraftig underbudsjettert i forslaget fra regjeringen. Vi ønsker et møte med samferdselsminister Dale og Kommunal- og moderniseringsminister Mæland så raskt som mulig, anmerker de fem fylkene i brevet til sentrale myndigheter.

Dette skriver Nordland fylkeskommune i en pressemelding.

Fiskerihavner avgjørende

Stortinget vedtok i juni 2017 å overføre ansvaret for fiskerihavnene fra statlig til regionalt nivå fra 1. januar. Etter at forslag til statsbudsjettet for 2020 ble lagt fram, gjenstår det kun 120,5 millioner kroner til fordeling til regionene: Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

– Budsjettforslaget fra Regjeringen er ikke uttrykk for en reell satsing på fiskerihavner. Forslaget dekker ikke behovet for at regionene skal kunne bli viktige samfunnsutviklere, eller for at regionene skal kunne overta og forvalte fiskerihavnene på en god, trygg og sømløs måte, påpeker fylkesråd for næring i Nordland, Ingelin Noresjø (KrF) i pressemeldingen.

Kystens utvikling løfter Norge

Forslaget til statsbudsjett er betydelig lavere en snittrammen for Nasjonal transportplans handlingsprogram for Kystverket for årene 2014-17, og for NTP 2018–2029. Kystfylkene påpeker at beløpet er urealistisk lite til å dekke de behovene som ligger framover på investeringer og vedlikehold, samt usikkerheten som klima og miljø utgjør.

– Vurderingen forsterkes ved at rammetilskuddet som overføres for 2020 også er dimensjonerende for framtidige rammer. Fiskerihavnene er en viktig brikke for at sjømatnæringen skal kunne ta ut ressursene i havet, skape store nasjonale eksportinntekter, skape trygge forhold for kystfiskeflåten, og sikre bosetting på kysten. Fiskerihavnene utgjør også en vesentlig brikke i transportsystemet fra kyst til marked, underbygger Noresjø.

I brev fra Samferdselsdepartementet til Finnmark fylkeskommune av 25. oktober opplyses det om at de fem kystfylkene heller ikke vil få avklart budsjettbeløp eller overført økonomiske rammer for fiskerihavnansvaret før i revidert statsbudsjett for 2020

– Og det er under forutsetning av at avtalen er signert innen utgangen av februar 2020. Dette skaper en helt uholdbar situasjon, fastslår Noresjø.

Regional utvikling

Hun påpeker at dersom fylkeskommunene som regionale utviklingsaktører skal kunne ta ansvaret for utviklingen i viktige sentrale havner, og for næringslivets utvikling, må rammebevilgningen komme ved årsskiftet og budsjettet må økes betydelig.

– Derfor ønsker vi å komme i dialog med myndighetene om de økonomiske rammer, og mulighetene for framtidig kontrakt. Våre fem samstemte fylker ber om et møte med samferdselsministeren, samt kommunal- og moderniseringsministeren omkring dette så snart det er praktisk mulig, og innen midten av desember i år avslutter fylkesråd for næring i Nordland, Ingelin Noresjø.

Føringstilskuddet er et tilskudd til frakt av fisk og skalldyr mellom ulike områder. Målsettingen er blant annet å opprettholde en variert flåtestruktur, lokale fiskerimiljø og ressursutnyttelse i områder uten mottakskapasitet i umiddelbar nærhet. Regjeringen har foreslått å kutte statens tilskudd til ordningen i statsbudsjettet for 2020, og bedt fiskesalgslagene finansiere ordningen selv.

Træna er blant de kommunene som mottar mest støtte gjennom denne ordningen med 3,9 millioner kroner i fjor.

Artikkeltags