Kun to setninger om Hauan i NTP-innspill: - Bekrefter Avinors motstand mot prosjektet

Avinor vier ikke spesielt mye plass til hauanprosjektet i et første innspill til en ny nasjonal transportplan for perioden 2022-2033.