Helgeland Kraft må betale 180.000 kroner etter manglende rapportering

Helgeland Kraft Nett AS får 180.000 kroner i tvangsmulkt for manglende rapportering av strømbruk, -produksjon og kraftutveksling fra nettselskapene til Elhub.