Mann i 20-årene dømt til 10 års fengsel for gjentatte voldtekter og mishandling av to kvinner

Den ene kvinnen var ifølge dommen kun 15 år da den første voldtekten fant sted.