Styret i Helse Nord ble enig om vedtak for framtidas sykehus på Helgeland bak stengte dører: – Kan være en lovstridig lukking

Reaksjonene på at Helse Nords styreleder i praksis stoppet drøftinga av framtidas sykehus på Helgeland i det åpne rom, for at styret skulle bli enig om struktur og lokasjon bak lukkede dører, er til dels sterke.