Styremedlemmene blir ikke erstattet: – Det skal velges nytt styre uansett

– De tre styremedlemmene som forlot Helgelandssykehusets styre med umiddelbar virkning rett før jul, kommer trolig ikke til å bli erstattet.