Berit Hundåla med alvorstale til egne partifeller på tinget: – Lytt til lokalpolitikerne, vi vil ha ett sykehus i sør

– Jeg er overbevist om at Stortinget kommer til å forkaste Senterpartiets forslag om å utrede to likeverdige sykehus på Helgeland.