Ingen saker fra Helgelandssykehuset som har fått medhold i NPE, er registrert som avvik: - Vi skal forbedre meldekulturen

Ingen av de 16 sakene fra Helgelandssykehuset som har fått medhold om erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning, er registrert i avvikssystemet.