Direktøren i Helse Nord ønsker to sykehus på Helgeland

Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord

Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord Foto:

Administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord forkaster Helgelandssykehusets styrevedtak om ett sykehus og innstiller på en to-sykehusmodell på Helgeland.

DEL

(Helgelendingen) I forslaget til styret, som skal behandles 18. desember, foreslår at han akuttsykehus i Sandnessjøen, bestående av indremedisin med akuttberedskap, generell kirurgi med akuttberedskap, fødeavdeling, anestesi, laboratoriefunksjon og radiologi (i vaktsamarbeid med Nordlandssykehuset).

Les hele innstillingen fra direktøren her.

Det foreslås videre at Helgelandssykehuset Sandnessjøen skal ha urologi, plastikk-kirurgi, spesialisert rehabilitering/fysikalsk medisin, og øre-nese-hals som krever sengekapasitet.

På Mo i Rana skal det også være et akuttsykehus bestående av indremedisin med akuttberedskap, generell kirurgi med akuttberedskap, ortopedi med akuttberedskap, fødeavdeling, anestesi, laboratoriefunksjon og radiologi (i vaktsamarbeid med Nordlandssykehuset HF).

– Jeg ser på det som ett sykehus, lokalisert på to plasser, sier Vorland som nå holder pressekonferanse.

I konseptfasen vurderes om det er hensiktsmessig å yte noen polikliniske somatikktilbud i Mosjøen, står det også i forslaget fra Vorland til styret i Helse Nord. Men i utgangspunktet ligger det an til at Mosjøen må belage seg på sykehustilbudet i Sandnessjøen.

– Mo i Rana er for langt nord lokaliseringsmessig når det kommer til ett sykehus. De dekker for dårlig den sørlige delen av Helgeland, og da mister vi pasienter sørover. Det vil vi ikke, sier Vorland til NRK.

Vorland er tydelig på at forslaget hans kan bli endret av styret i Helse Nord.

– Jeg forventer ikke at de skal være enige med meg, sier han til NRK.

Ordfører Geir Waage i Rana kommune sier til kanalen at forslaget er i tråd med det Rana har ønsket, og han mener dette vil være et tilbud som vil være bra for hele Helgeland.

Peter Talseth, ordfører i Alstahaug kommune sier det er en variant som han mener ikke har fått noen oppmerksomhet i utredningene hittil. Tunge spørsmål knyttet til mage og tarmkirurgi er ikke besvart.

– Umiddelbart tenker jeg med signalene i dag er nærmest lik dagens drift. Når jeg ser tilbake på prosessen vi har vært gjennom, stiller spørsmål om det har vært verdt det når man ser innstillingen man nå går inn for. Vi får se hva styret sier om en ukes tid, sier Talseth.

Han avventer styrets konklusjoner, og vil bruke tiden på å lese innstillingen i sin helhet.

Innstillingen til styret i Helse Nord

Befolkningen på Helgeland skal sikres et spesialisthelsetjenestetilbud som baseres på nærhet for store pasientgrupper og når det haster, kombinert med funksjoner for hele Helgeland med utgangspunkt i eksisterende fagmiljø.

1. Styret i Helse Nord RHF viser til adm. direktørs saksframlegg og anbefaler at arbeidet med konseptfasen for prosjekt Helgelandssykehuset 2025 gjennomføres i tråd med saksutredningen.

2. Strukturen på det somatiske tjenestetilbudet i Helgelandssykehuset skal baseres påfølgende:

a) DMS i Brønnøysund planlegges som forutsatt.

b) Helgelandssykehuset Sandnessjøen som akuttsykehus:
Indremedisin med akuttberedskap, generell kirurgi med akuttberedskap,fødeavdeling, anestesi, laboratoriefunksjon og radiologi (i vaktsamarbeid med Nordlandssykehuset). Det foreslås videre at Helgelandssykehuset Sandnessjøen skal ha urologi, plastikk-kirurgi, spesialisert rehabilitering/fysikalsk medisin, og øre-nese-hals som krever sengekapasitet.

c) Helgelandssykehuset Mo i Rana som akuttsykehus:
Indremedisin med akuttberedskap, generell kirurgi med akuttberedskap,ortopedi med akuttberedskap, fødeavdeling, anestesi, laboratoriefunksjon ogradiologi (i vaktsamarbeid med Nordlandssykehuset HF).

3. Sykehuset i Mo i Rana lokaliseres ved nåværende bygningsmasse. Lokaliseringen av sykehuset i Sandnessjøen og omegn avgjøres i konseptfasen.

4. I konseptfasen vurderes om det er hensiktsmessig å yte noen polikliniske somatikktilbud i Mosjøen.

5. Styret forutsetter at Helgelandssykehuset HF skal drives som ett sykehus på tvers avgeografiske lokalisasjoner. Befolkningen skal møte en kunnskapsbasert praksis, og der skal være en lik tilnærming til arbeidet med kvalitet.

6. Styret ber om at tjenestetilbudet i rus og psykisk helsevern videreutvikles med basisi dagens DPS-struktur med sengekapasitet og poliklinikker. I konseptfasen må det også gjøres en vurdering av hvordan det somatiske tilbudet til pasienter innen psykisk helsevern og rus skal styrkes innen framtidig struktur, jf. nasjonale målsettinger. .

7. Styret ber adm. direktør om å sørge for at Helgelandssykehuset HF gjennomgår plan for prehospitale tjenester så raskt som mulig.

Styret i Helse Nord skal behandle innstillingen 18. desember. Den endelige avgjørelsen er det helseminister Bent Høie (H) som skal fatte i starten av 2020.

Artikkeltags