Styret i Helse Nord anbefaler to sykehus på Helgeland

Styret i Helse Nord anbefaler to sykehus på Helgeland.

Styret i Helse Nord anbefaler to sykehus på Helgeland. Foto:

Et enstemmig styre har vedtatt å gå inn for en løsning med to sykehus, hvor Sandnessjøen skal etableres som hovedsykehus, mens Mo i Rana får et sykehus med akuttfunksjon.

DEL

(Helgelendingen) Styret i Helse Nord gikk onsdag inn for en enstemmig løsning med to sykehus på Helgeland, etter at de to andre forslagene som lå på bordet var nedstemt. Styremedlem Svenn Are Jenssen la fram forslaget om at det skal opprettes et hovedsykehus i Sandnessjøen, mens Mo beholder et sykehus med akuttfunksjon.

Det ble klart etter flere timer med diskusjoner rundt styrebordet i konferanserommet på Radission Blu Hotel i Bodø. Underveis kom det indikasjoner på hva de ulike styremedlemmene mente om saken, og styret tok en lang pause hvor de utarbeidet de alternative forslagene.

Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord hadde gått for det han har omtalt som ett sykehus på to ulike steder, henholdsvis på Mo og i Sandnessjøen, i sin innstilling. Etter en runde rundt bordet var det kun fire av styrets ti medlemmer som indikerte at dette var et forslag de ønsket å støtte. Det ble også resultatet da medlemmene stemte, og direktørens forslag falt dermed med seks stemmer imot.

Styremedlem Fredrik Sund, som bor i Tromsø, men kommer fra Sandnessjøen, la fram forslag om ett stort sykehus i Sandnessjøen og omegn, og at Mo i Rana skulle få et distriktsmedisinsk senter. Også dette forslaget fikk fire stemmer mot seks.

Da de til slutt skulle stemme over forslaget fra Svenn Are Jenssen, valgte alle å stemme for. Både Inger Lise Strøm fra Mosjøen og Sissel Alterskjær fra Mo bemerket at de kom til å gi en uttalelse på hvorfor de stemte som de gjorde.


Artikkeltags