Åpnet nytt helsehus og nye omsorgsboliger i Herøy kommune: – Vi blir flere eldre i kommunen

I dag onsdag avholdt Herøy kommune en offisiell åpning av det nye helsehuset og de nye omsorgsboligene i kommunen.

DEL

I en pressemelding sendt ut fra Herøy kommune står det avtroppende ordfører Arnt Frode Jensen forestår den høytidelig åpningen, i tillegg til at alle byggene var åpne for alle.

– Det nye helsehuset har gode og moderne fasiliteter for helsetjenesten og tannhelsetjenesten i kommunen. Under helsehuset er det bygget en parkeringskjeller for de ansatte, med egen ladeplass for elbil. I tilknytning til dagens omsorgssenter, Herøy kommune bygget åtte nye omsorgsboliger, to nye forsterkede sykehjemsplasser og et nytt aktivitetssenter. Det er også bygget tre sansehager i uteområdet mellom byggene til omsorgssenteret, skriver rådmann Geir Berglund i en pressemelding.

Berglund skriver at bakgrunnen for denne styrkingen av helse- og omsorgstjenestene skyldes kommunestyrets vedtak av samfunnsdelen av kommuneplanen i 2011. Noen av de sentrale tiltakene i den vedtatte kommunedelplanen for helse, sosial og omsorg, var bygging av nytt helsehus og styrking av kapasiteten i omsorgstjenesten.

– Helsehuset, omsorgsboliger og sykehjem danner nå et eget tun, der det er mulig å gå tørrskodd under tak mellom byggene. Denne samlokaliseringen er gjennomført for å styrke koplingen mellom en forsterket omsorgstjeneste og legetjenesten. Hensikten er å kunne ivareta kommunens ansvar og oppgaver knyttet til samhandlingsreformen og eldrebølgen. Investeringene som er gjort gjør kommunen i stand til å møte kjente utfordringer knyttet til et stigende antall eldre i samfunnet, og utfordringene knyttet til et økende antall eldre med demenssykdom. De nye byggene har også styrket kommunens kapasitet og muligheter for å kunne ta hånd om stadig flere, og svært syke pasienter.

Avtroppende ordfører Arnt Frode Jensen forteller at det er viktig med en storstilt åpning selv om byggene ble tatt i bruk for en stund tilbake.

– Hvordan er det å åpne et tilskudd som dette rett før du går av?

Det føles veldig bra. Det kom mange folk, langt utover de vi hadde invitert. Vi blir flere eldre i kommunen og jeg tror at nye fasiliteter tilrettelegger for å rekruttere mer helsepersonell til kommunen. Vi vil at folk skal trives, forteller Jensen.

Artikkeltags