Mageoperert ranværing: - Ville ikke valgt et sykehus med skremmende tall