De ansatte har blitt medeiere - resultatet økte med 300 prosent: - Nå kan vi bare skylde på oss selv

Mosjøen geolab er nå 50 prosent eid av de som jobber der. 2018 ble det beste året på lenge. Nå vurderer de ansettelser for å fortsette å holde svartida nede.