– Å komme med slike kommentarer virker som en undervurdering av jobben som styret har gjort

Det sier ordfører i Alstahaug, Peter Talseth etter at forslaget fra administrerende direktør, Hulda Gunnlaugsdottir, om to sykehus på Helgeland, med hovedsykehuet på Mo, ikke fikk flertall i styret. Kritikken mot styret lot ikke vente på seg.