Opererte seks pasienter fra oktober til desember

Fra årsrapporten til Nasjonalt kreftregisters ble publisert i september fram til ledelsen i Helgelandssykehuset hevder de ble kjent med tallene, ble det utført seks operasjoner ved Helgelandssykehuset i Sandnessjøen.