– Dette har medisinsk direktør, Fred Mürer, gledet seg skikkelig til, og jeg hadde tenkt å la ham klippe snoren i dag, men i hans fravær skal jeg gjøre det for ham. Det er hans fortjeneste at vi står her i dag, sier administrerende direktør ved Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdottir i ei pressemelding.

– Dette kommer til å ha stor betydning for arbeidsmiljøet deres. Nå har dere gode lokaliteter for å jobbe slik dere ønsker å jobbe som fagpersoner. Og viktigst av alt, dette er en betydelig forbedring for pasientene. Tusen takk til Fred Mürer som har pushet på for å få dette til, og gratulerer med dagen til alle dere.

Pågangsmot og innsats

På midten av 90-tallet ble det gjort en oppgradering operasjonsavdelingen, men romløsningene forble de samme. Etter hvert som årene har gått, har utviklingen både innen aktivitet og medisinteknisk utstyr, gjort at behovene har endret seg.

– Rommene var for små for dagens drift, og da vi i 2017 satte i gang et prosjekt for å utvikle garderobene, ble det nødvendig å se det i sammenheng med blant annet teknisk rom, kraftforsyning og sterilforsyning. Nå har vi fire likeverdige og moderne operasjonsstuer. Jeg vil berømme alle ansatte som har stått i situasjonen med ombygging. Det er lagt ned mye pågangsmot og stor innsats fra de ansatte, så tusen takk til dere, sier avdelingsleder ved operasjonsavdelingen i Mo i Rana, George Andre Milne.

Vellykket resultat

– Dette er noe med det mest krevende man kan bygge. Det er en veldig komplisert, teknisk infrastruktur som må fungere når den skal. Et sykehus er særdeles følsomt for stopp og uønskede hendelser i byggeperioden. Dette krever en mye tettere koordinering mellom bruker og entreprenører, enn i andre byggeprosjekt. Når vi nå er ferdige, og ser at vi har kommet oss gjennom denne byggeprosessen uten noen uønskede hendelser, så er det bare å ta av seg hatten for alle dere, forteller direktør for Drift og eiendom i Helgelandssykehuset, Bjørn Bech-Hanssen.

– I 2017 dokumenterte vi behovet for renoveringer av denne fløya, og tiden var overmoden for det. Vi har flyttet ut sterilsentralen i et tilbygg på nesten 1000 m². Her har vi også fått plass til nye nødstrømsaggregat, personal- og møterom, kontorer, lager og et «grønt» verksted. I den gamle bygningskroppen er det etablert to nye operasjonsstuer, nye personalgarderober, i tillegg til en oppgradering av alle tekniske installasjoner og ventilasjon.

- Jeg vet at prosjektet har vært krevende, og til tider belastende for dere ansatte – men dere har gjort en kjempejobb, som har resultert i et vellykket resultat uten alvorlige hendelser i byggeperioden, sier Bech-Hanssen.