Fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen, ønsker at så mange som mulig skal få oppleve verdens vakreste kyst, og styrker derfor ferjekapasiteten i sommersesongen som er rett rundt hjørnet.

– Sommeren 2020 økte turisttrafikken mye mer enn noen kunne forestille seg da landet stengte ned 12 mars. Slike tilstander som var i begynnelsen av fjorårets turistsesong vil vi helst ikke oppleve igjen, og har vi vært i dialog med våre operatører for å kunne øke kapasiteten på ferjene, slik at man har tilstrekkelig kapasitet på plass før oppstart av kommende sommersesong. Det vil fortsatt kunne oppstå køer på ferjeleiene, men vi tilrettelegger nå med alt ferjemateriell som er mulig, sier Bentzen i en pressemelding.

Ytterligere kapasitet

I tillegg til allerede etablert sommerforsterkning i henhold til kontraktene, planlegges det ytterligere økt kapasitet på sambandene Forøy – Ågskardet, Jektvik-Kilboghamn, Tjøtta – Forvik, Igerøy – Tjøtta, Vennesund – Holm og Festvåg – Misten over til Kjerringøy.

  • For sambandet Forøy – Ågskardet planlegges det med å sette inn ett større fartøy, samt at man for sommerperioden setter inn et fjerde skift slik at man kan øke antall avganger.
  • Kilboghamn – Jektvik, forsterkes med en ekstra ferje, slik at sambandet totalt opereres med tre fartøy slik som i 2020.
  • På Tjøtta – Forvik planlegges det med en totalkapasitet lik 2020.
  • På Igerøy – Tjøtta dobles kapasiteten gjennom å erstatte et 25 pbe-fartøy med et fartøy med kapasitet på 50 personbilenheter.
  • Ekstrakapasiteten på Vennesund – Holm blir utvidet, slik at man opererer med fullsupplering i perioden 14.06.21 til 08.08.21.

Kommer reiselivet til gode

Bent-Joacim Bentzen påpeker at økt kapasitet på sambandene medfører en bedre trafikkavvikling og økt aktivitet langs fylkesveg 17. Senest i går hadde han et svært positivt møte med reiselivsnæringen.

– Økt kapasitet på ferjetrafikken, vil gi økt verdiskapning for reiselivet og næringslivet i regionen. I tillegg reduserer man risikoen for smittespredning ved at man får mindre ansamlinger av ventende ferjepassasjerer ved kaiene, underbygger Bentzen.

God investering

Kostnadene for økt ferjekapasitet for sommeren 2021 er beregnet til om lag 15 millioner kroner.

– Dette er en styrking som selvsagt kommer turistnæringen til gode. Det vil gi det lokale næringslivet og befolkningen som bor på Helgelandskysten bedre frekvens og kapasitet for sommeren vi har foran oss. Vi gjør dette for å legge til rette for en fantastisk sommer i Norges vakreste fylke, avrunder fylkesråd Bent-Joacim Bentzen.