Gå til sidens hovedinnhold

"Økt ferjefrekvens er løsningen på samferdselsutfordringene våre, i alle fall på kort sikt"  

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ny utredning om fastlandssamband for Dønna og Herøy

Det gamle vedtaket vedr. fastlandsforbindelse for Herøy/Dønna mener jeg er utgått på dato.

Ny kunnskap og erfaringer med undersjøiske tuneller med en like stor stigning som Oslofjord-tunellen underbygger dette.

Det som aldri vil endre seg er at nøkkelen til gode fellesskapsløsninger i Herøy/Dønna er samarbeid.

Oppgradering av FV.828

Økt ferjefrekvens er løsningen på samferdselsutfordringene våre, i alle fall på kort sikt. Tunell og bru ligger i beste fall 10-15 år frem i tid. Jeg tror de fleste er enige om det.

Om 10-15 år er antagelig ungdommene som svarte på undersøkelsen som Yngve Skei refererte til i sitt leserinnlegg i HB 8/9 januar godt etablert et helt annet sted enn Dønna eller Herøy hvis vi ikke gjør noe med samferdselen nå.

Jeg mener at hvis vi ønsker en rask løsning på samferdselsutfordringene i Herøy/Dønna er løsningen en oppgradering av FV 828 til tofeltsvei med en ny trase gjennom Skaga-vågen. Bare da kan vi få økt fergefrekvens ved at Bjørn blir et hoved-fergeleie.

Skorpen vs Bjørn

Ut ifra de kartskissene som vi har sett i HB, får Herøyfjerdingene noen minutter kortere reisevei ved å «øy-hoppe» fra Engan til Skorpen/Lauvøya. Dønnværingene vil ikke få kortere reisevei. Den nye veien vil også medføre store inngrep i den fantastiske skjærgården vår. Den nye veien over øyene i Dønna, vil paradoksalt nok gå parallelt med dagens FV 828 som uansett må vedlikeholdes grunnet bosetning.

Fergefrekvensen vil selvfølgelig kunne være høyere på Skorpa enn på Bjørn, men igjen-en slik løsning ligger så mane år frem i tiden, og vi trenger sårt til en bedre samferdsel nå!

Yngve Skei sitter tydeligvis inne med informasjon om værforholdene i Lauvøysundet som Jeg ikke har, men det er i alle fall udiskutabelt at havna på Bjørn er en av de mest værsikre på Ytre Helgeland.

Et vesentlig argument, som Leonid Rødsten viser til i sitt innlegg i HB 6./7. januar, er at Vegvesenet/Mesta i 2015 konkluderte med at en slik løsning ikke gir så stor forbedring og innsparing i tid at det kan forsvare etableringskostnadene med å etablere et nytt fergeleie på Skorpa.

Skorpa prosjektet vil koste enorme summer og må uansett vente på prioritet.

Det tar tid!

I mellomtiden lever vi i en slags evigvarende samferdselsadvent og venter på at det store skal skje, mens løsningen ligger rett i glaningen på oss:

· oppgradering av FV 828 til to-felts veg med ny trase gjennom Skagevågen

· og økt ferge-frekvens over Bjørn.

Når dette er på plass må gjerne politikere og administrasjon i våre to kommuner fortsette med sine fremtidige samferdselsprosjekter.


Apropo partiprogramfesting av: Næringsutvikling- Bosetting og Samferdsel fra SV i denne perioden ser jeg at de har prioritert bl.a-sitat:

* Sikre gode ferje - og båt-tilbud til både Dønna, Løkta og Vandve med økt frekvens

* Å oppgradere veien mellom Dønna og Herøy.

* Et moderne hoved-samband over Bjørn med el-ferjer og timesavganger.

* Stoppe fastlandsforbindelsen gjennom tunell»


Disse arbeidsoppgavene/målene er for denne kommunestyre-perioden, så jeg regner med at dette står ved lag og arbeidet er i gang.

Kommentarer til denne saken