Gå til sidens hovedinnhold

Oljeriggen er på plass ved Trænarevet

Artikkelen er over 2 år gammel

Bellona-båten Kallinika ankom i går Træna etter to døgn på havet, et av dem ved borepunktet ved Trænarevet, skriver miljøstiftelsen i en pressemelding.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Forholdene ute på feltet var inntil i går akseptable med vekslende vindforhold, opptil liten storm og seks meters høye bølger. Det er ikke uvante forhold for Kallinika, men når vinden skulle øke ytterligere utover natta og dagen i dag, anses det ikke som godt sjømannskap å være ute på havet så sant det kan unngås.

Politiet har i dag vært om bord på Kallinika. Det ble ingen arrestasjon av aksjonistene, men snarere et godt møte hvor vi møtte stor forståelse fra politiet og lokal støtte for vårt engasjement.

Bellona og Natur og Ungdom er opptatt av at når vi aksjonerer så er det politikerne vi har som mål. Vi skjønner selvsagt at en båt av vår størrelse ikke fysisk kan stoppe en borerigg, men vi viser oljeindustrien at vi følger dem helt til døren og at vi ikke har tenkt å gi oss. Vi markerer med dette vår motstand mot det politiske sviket og den feige argumentasjon som Elvestuen og Venstre nå fremviser.

Avslører Venstres totale mangel på makt i regjeringen

Det er uhørt når Venstre sier at det ikke er mulig for dem å stoppe utslippstillatelsen og det avslører Elvestuen og Venstres totale mangel på politiske makt. Han har som fagstatsråd til enhver tid anledning til å sette grensene for hva som tillates i konsesjonsprosessen - uavhengig om det er et område som er tildelt gjennom TFO eller normale konsesjonsrunder.

Det er i tillegg direkte oppsiktsvekkende når Elvestuen og Venstre hevder at det ikke foreligger tilstrekkelig med ny kunnskap for å kunne gjøre om på Miljødirektoratets avgjørelse. Hvis Miljødirektoratet og Havforskningsinstituttet allerede i 2011 mente at miljørisikoen var forsvarlig, hvordan kan man i dag anse den som forsvarlig etter den nye informasjonen som har kommet frem?

Dette viser at ministeren åpenbart ikke har satt seg inn i saken. Når han ikke engang vet at Trænarevet ligger nord for stedet hvor det skal bores etter olje, så er det ille. Hadde prøveboringslokasjonen faktisk vært nord for revet - som Elvestuen hevdet - så hadde risikoen vært betydelig mindre for korallrevet. Selv om departementet i ettertid har tatt på seg skylden for ministerens mangel på essensiell kunnskap, så er dette bare nok et tegn på at Elvestuen ikke har tatt seg bryet med å sette seg inn i sakens fakta.

Nok til å stanse utslippstillatelsen

I Bellonas klage er det beskrevet åpenbare kunnskapshull blant annet om effekter av oljesøl og kjemikalier på koraller. Beregningene av miljørisiko er basert på antagelser og ikke på fakta og er dermed heftet med stor usikkerhet. F.eks. hvor stort trykk man kan forvente i et reservoar og utfallsrommet for utslippsrater. Miljømyndighetene plikter å bruke føre-var prinsippet for å vurdere risikoen noe som ikke er gjort i denne saken.

Etter at søknad og risikovurderinger ble send fra oljeselskapet i april kom det viktig nytt forskningsmateriale på bordet i forbindelse med forvaltningsplanen som skal revideres over nyttår.

Den faglige ressursgruppen fastslår i sin høringsuttalelse at naturverdiene og sårbarheten i dette området er langt større enn det som ble lagt til grunn både ved tildeling av området i 2011 og i oljeselskapets søknad. Dette er materiale som forvaltningen plikter å ta med i sin behandling av

søknaden. All den tid konsekvensutredningen av området ble gjort for 25 år, og den omfattende nye kunnskap tilsier at boring ikke kan tillates i dette området. Det burde være åpenbart også for Elvestuen at prøveboringen skal stanses.

Og om ikke det skulle være nok, så kom det denne uken enda en ny oppsiktsvekkende rapport fra Havforskningsinstituttet, langtidseffekter av et større oljesøl. Rapporten inneholder ny kunnskap om skadevirkningene vil være ved et eventuelt oljeutslipp i dette området, og om hvordan selv et mindre utslipp kan gjøre uopprettelige skader på fiskebestander og dermed hele økosystemet i Lofoten. Dette er enda et hvor graverende mangel på kunnskap klima- og miljøministeren og hans parti aksepterer.

Venstres andre halmstrå i saken er deres påstand om at lisensen ble åpnet av den tidligere rødgrønne regjeringen. De faglige rådene om å beskytte området mot oljevirksomhet er klare og det er Elvestuens jobb å utforme politikk som ivaretar naturverdiene på en kunnskapsbasert måte. Saksbehandlingen forut for Træna-tildelingen er langt dårligere enn den som Arbeiderpartiet stoppet på Røst i 2001. Den nye kunnskapen som er dokumentert viser at Elvestuen må snu i denne saken. Hans forsøk på å skremme opinionen med at staten kan bli saksøkt, er bare feigt.

Bellona og Natur og Ungdom blir liggende Træna inntil videre. Vi holder politi og kystvakt orientert om vårt arbeid og er takknemlig for den gode dialogen vi har med dem. Snart avslutter vi aksjonen, men kampen fortsetter.

Kommentarer til denne saken