Før helgen kom nyheten om at Sparebank 1 Helgeland skjenker en rundhåndet gave til lufthavnprosjektet på Hauan. 15 millioner kroner er mye penger, og ekstra interessant er det at fem av disse millionene skal gå til Rana Utvikling AS.

Nyheten sparket løs en serie av fullstendig forutsigbare reaksjoner. Miljøene som hegner om lufthavnene på Stokka og Kjærstad ble rasende. Avisen Helgelendingen skrev en meget kritisk kommentar, mens Helgelands Blad fant en passe infam vinkling med nyhetssaken «Slik bytter du bank». Og bytter bank er det mange som gjør – Grong Sparebank måtte avlyse ferien og sende ekstramannskap til å bemanne bankens kundeservice etter at 150 helgelendinger tok kontakt med dem før helgen.

I Rana hylles naturligvis bankens dristige beslutning, og dermed er det tradisjonelle bildet på ny blitt tegnet, slik vi har sett det utallige ganger de siste årene. En beslutning som oppleves til gunst for Rana blir av Rana Blad beskrevet som «klok», mens en tilsvarende beslutning som er til gunst for Sandnessjøen eller Mosjøen fremstilles som håpløs i samme avis. Og selvfølgelig da omvendt i de andre avisene.

Bare for å ha det sagt med det samme: Jeg kommer ikke til å bytte bank. Men om bankens beslutning av mange blir betraktet som «dristig», vil jeg kanskje gå et skritt videre og kalle den dumdristig. Det kan ikke ha manglet på advarsler, også fra meget godt orienterte medarbeidere internt i sparebanken, som må ha hatt problemer med å forstå hvorfor banken på død og liv skal stikke hånda inn i et slikt vepsebol. Når de nå har gjort dette, er det etter mitt skjønn å åpne noen dører som leder til en interessant utvikling.

Når banken tidligere har gitt bidrag til idrettshaller og frivillige lag og foreninger, kan jeg ikke si at jeg har registrert en eneste ytring som har vært kritisk til at «de får penger på Mo i Rana nå igjen». Heller ikke den andre veien – jeg kan ikke tenke meg at det er noen i Rana som ikke unner ungdommen i Sandnessjøen en ny idrettshall. Men jeg har ikke vært borti at en lokal sparebank tidligere har gitt penger til et kommunalt utviklingsselskap, og hvis retorikken rundt Hauan og lovnadene fra Stortinget skal være grunnlaget for å gi en slik pengegave til et så vidt kontroversielt samferdselsprosjekt, er det verdt å minne om at det skal bygges mye infrastruktur på Helgeland de neste årene. Men jeg mistenker at 15 millioner kroner til hovedsykehus i Sandnessjøen og et kommunalt kontrollert utviklingsselskap i Alstahaug – til vekst og utvikling av hele Helgeland – hadde satt Rana Blads forståelsesfulle kommentatorer på en alvorlig prøve – mens selvfølgelig deres kollega i Sandnessjøen hadde vært panegyrisk. Og da hadde det kanskje vært ranværingenes tur til å (true med å) bytte bank?

Det ville vært en skjebnens ironi om nyvinningen Sparebank 1 Helgeland, med 70-80% av alle Helgelands bankkunder i porteføljen, hadde abdisert som helgelandsbank før den i det hele tatt har åpnet, mens Grong sparebank hadde seilt opp som banken som samler Helgeland. Men Sparebank 1 Helgeland skal få en sjanse til å vise at det er en bank for hele Helgeland, og jeg vil følge spent med på hvordan banken prioriterer midler til ulike gode formål fremover. Eksempelvis er det overhodet ingen tvil om at det vil ha en formidabel samfunnsmessig verdi for Helgeland om Sandnessjøen og Brønnøysund kan knyttes tettere sammen. Det burde ikke ta nærmere tre timer å reise mellom byene, og jeg antar at banken gjerne vil støtte dette arbeidet økonomisk nå.

Videre har fastlandsforbindelsen mellom Herøy/Dønna og Alstahaug fått vind i seilene. Dette er jo litt mer kontroversielt, for det vil jo være noen som ikke blir inkludert i denne traseen, men et slikt konfliktbilde er jo bare barnemat for en dristig bank som ser seg selv som en drivkraft for vekst på Helgeland.

Så er det jo fremdeles slik at de som tradisjonelt har blitt tilgodesett med slike midler, nemlig frivillige lag og foreninger, neppe vil ha mindre behov for støtte fra Helgelands overlegent viktigste finansinstitusjon i årene som kommer. Disse undrer seg kanskje nå over om de plutselig skal måtte slåss med kommunale utviklingsselskap og nasjonale infrastrukturplaner om midler til formål som kanskje ikke skaper den helt store veksten på Helgeland, men som er et være eller ikke være for de det gjelder?

Jeg anstrenger meg for å ha et balansert syn på hva som kan gi vekst og utvikling på Helgeland, og jeg tror at en større flyplass på Hauan absolutt kan spille en rolle i utviklingen av reiselivet på Helgeland. En turist som skal bruke ferien på å oppleve Helgeland sitter gjerne på bussen et par timer i bytte for en billigere flybillett. Men lufthavnstrukturen på Helgeland er først og fremst her for å gi de som bor på Helgeland et skikkelig flytilbud, og når PLU selv opererer med hele passasjergrunnlaget fra Kjærstad og mesteparten fra Stokka i sine beregninger, må folk som hegner om sine lokalflyplasser tilgis for å frykte for flyplassenes videre eksistens, stortingsløfter til tross. Banken lever av forsiktige kunder som tar trygge valg og holder det de lover. Det er betenkelig at vi nå har en bank som søker risiko og smykker seg med dumdristige standpunkt som deler Helgeland.

Avslutningsvis sier jeg som jeg alltid gjør når det er snakk om Rana: Jeg unner Rana alt godt, og jeg driver ikke politikk for å motarbeide ting som skjer på Mo i Rana. Men skal man se hele Helgeland så må man se at det som er bra for f.eks. Sandnessjøen, Herøy eller Nesna, også er bra for Rana. Og skal man snakke om utvikling av «hele Helgeland», så må man tale fra et større grunnlag enn man dessverre har hatt en tendens til å gjøre i både flyplass-saken og lignende saker.

Innlegget ble først publisert på Skogsholms personlige blogg.