(Helgelendingen)

– Det er mange som sitter hjemme og er utenfor arbeidsmarkedet av ulike grunner, og mange sitter hjemme og spiller. Med denne satsingen ønsker vi å nå disse på deres premisser, og tilrettelegge for dem, sier Sten Magne Hansen i VÆXT.

Målgruppen er regionale talenter mellom 15 og 35 år med mye uformell kompetanse innen digitale fagfelt. Det er VÆXT og Kunnskapstrening IT som står i bresjen for satsingen, og det blir gitt støtte av Sparebank 1 Nord-Norge sitt fond «Samfunnsløftet».

– Det er mange ting vi er med på, og i denne satsingen er det utdanning, innovasjon, entreprenørskap og ikke så rent lite mulig hjelp til de som ikke er i A4-former. De momentene er jo knallsterke, og gjør at vi synes at dette her er et program som vi til de grader har lyst til å være med på, sier Atle Edvardsen i Sparebank 1 Nord-Norge.

Skrikende behov

VÆXT har sett at regionen har svært mange unge mennesker som har valgt bort vanlig skolegang eller tradisjonelt arbeid – men samtidig har mye digital kompetanse.

– Vi er i en tid hvor vi går mot underskudd av digital kompetanse, og for å utvikle Helgeland må vi gå utradisjonelle veier for å få nok kompetente mennesker til den digitale transformasjonen som er i gang, sier Hansen.

Hele regionen inviteres med i mobiliseringen. Enten det er store eller små bedrifter, kommuner, foreldre eller unge mennesker.

– Målet er å skape minst 100 nye digitale entreprenører på Helgeland. Vi ser at det er et skrikende behov for denne type kompetanse. Vi har besøkt flere kommuner og bedrifter som åpenbart sier at de ikke får tak i kvalifisert arbeidskraft. Det er da for galt at ungdommen sitter hjemme i kjelleren og holder på med det som næringslivet trenger, sier Torbjørn Jørgensen i VÆXT.

Utradisjonelt

Programmet VÆXT nå skal kjøre på Helgeland har blitt kjørt blant annet i Møre og Romsdal med stor suksess. På Helgeland skal satsingen starte allerede i sommer, og mobiliseringen vil vare i minst tre år.

– Det vil bli en individualistisk tilpassing. Om vi skal ha 20 stykker i år, er det 20 forskjellige program siden hver person er unik. Vi ønsker å møte dem på en utradisjonell måte, siden en vanlig A4-tilpassing ikke passer for dem, sier Jørgensen, og Edvarden legger til:

– Den spilletrenden som har kommet over mange, har ført til at folk uten at de vet det selv har fått spisskompetanse på et område. Når den kompetansen plutselig blir ettertraktet, får du en link mellom de som har ramlet ut fra en vanlig A4-utdannelse.

Framtid

Disse kandidatene på Helgeland vil få tilgang til lokale coworkingmiljøer, utdanningsprogram, mentorer og prosjekter. De vil ofte jobbe i små grupper, og når de er ferdig med prosjektet er de ofte klare for eksaminering ved universitetet i Stockholm, som VÆXT har fått med på laget.

– De som eventuelt ikke kommer seg ut i jobb, tilbyr vi et coworkingmiljø til, der man deltar i prosjekter og er med i en sosial setting. Man kommer når man vil, går når man vil. Kan jobbe om natta eller om dagen. Vi trenger langt flere digitale hoder i næringslivet og samtidig trenger vi mange som vil satse selv. Det kan være egne bedrifter, innen områder som gamifisering, programmering, apputvikling, VR og modellering i 2D og 3D. Sammen med kommuner og næringsliv i regionen, tror jeg vi får i gang en unik satsing på ungt talent på Helgeland, sier Hansen.