Ønsker at status for Botnfjorden vurderes ryyrt år med svevestøv i området - kommunen sier nei

Naturvernforbundet er svært bekymret på hvordan det nå står til med dyre- og plantelivet i området. Både på landjorda, og i Botnfjorden. Og det før det gis ti nye driftsår for steinknuseriet Aqua Rock.