Ønsker sykehustomt så nært Mosjøen som mulig: – Nyland bør tas inn i vurderingen

Ei ny sykehustomt på Tovåsen i Leirfjord er første prioritet, men Berit Hundåla ønsker også at alternativet på Nyland skal utredes.