(Helgelendingen)

«I bakvendtland der øst er vest og fem og to er ni … for i bakvendtland der kan alt gå an, der er de like tøysete og rare alle mann». Disse linjene i en kjent barnevise av Alf Prøysen kom i mine tanker etter å ha lest det som sto i media etter styremøtet i Helgelandssykehuset (HSYK) den 25. november. Det som framkom der, tar parodien rundt Helse Nords flytting av tarmkreftkirurgien for helgelendinger fra HSYK til Nordlandssykehuset til nye høyder.

Før jeg går nærmere inn på det, kan det være greit med en kort gjennomgang av hva denne flyttingen dreier seg om.

HSYK overkjørt av Helse Nord

Pasientsikkerheten for tarmkreftpasienter var godt ivaretatt da all tarmkreftkirurgi for helgelendinger i oktober 2020 ble midlertidig samlet ved HSYK Mo i Rana. Der hadde man erfarne og kompetente kirurger, som i mange år hadde operert tarmkreftpasienter innenfor tidsfristene i pakkeforløpet for kreftbehandling. Likevel ble ledelsen ved HSYK av politiske grunner overkjørt av ledelsen i Helse Nord, som straks flyttet tarmkreftkirurgien for helgelendinger midlertidig fra sykehuset i Mo i Rana til sykehuset i Bodø. Der opereres helgelendingene den dag i dag for tarmkreft.

Pasientsikkerheten kom i fare

Så har det vist seg at pasientsikkerheten for tarmkreftkirurgi-pasienter fra Helgeland kom i fare etter flyttingen til Nordlandssykehuset. Det fordi sykehuset i Bodø ikke hadde kapasitet til å operere innenfor to uker som er tidsrammen satt i veiledende retningslinjer fra de sentrale helsemyndigheter i pakkeforløpet for kreftpasienter. Det reduserte pasientsikkerheten for tarmkreftpasienter fra Helgeland, som ble gående i opptil halvannen måned før de kom under kniven.

Styremøtet i HSYK 25. november

Først nå har det skjedd noe nevneverdig med det. I styremøtet i HSYK den 25. november i år kom det fram at tarmkreftpasienter fra Helgeland nå vil få operasjon innenfor de to ukene som det er fastsatt i de veiledende retningslinjene for tarmkreftpasienter. I styremøtet ble det opplyst at det vil gå på bekostning av andre pasienter ved Nordlandssykehuset som må vente lenger. Videre kom det fram i styremøtet at HSYK kan avhjelpe med behandling av de andre pasientene ved Nordlandssykehuset. HSYK-direktør Gunnlaugsdottir kunne fortelle at HSYK hadde laget en oversikt om det som var oversendt Nordlandssykehuset.

Parodien når nye høyder

Nå er vi i den situasjonen at Nordlandssykehuset etter ordre fra ledelsen i Helse Nord, har giret opp tarmkreftkirurgien for å oppfylle tidsfristene i pakkeforløpet for kreftbehandling. Med den følge at de har giret ned på behandlingen av andre pasienter i Bodø. Andre pasienter skyves nedover på ventelista for behandling, noe som gjør vondt til verre for disse pasientene.

Som det kom fram i styremøtet i HSYK den 25. november skal andre pasienter ved Nordlandssykehuset forsøkes ivaretatt ved at det åpnes for å sende dem fra Nordlandssykehuset til HSYK for behandling. Samtidig som tarmkreftpasienter fortsatt sendes fra HSYK til Nordlandssykehuset for operasjon.

Som jeg var inne på innledningsvis: Med en slik absurd vri på pasientutveksling som det nå legges opp til, er det at parodien rundt Helse Nords flytting av tarmkreftkirurgien for helgelendinger fra HSYK til Nordlandssykehuset når nye høyder.

Tarmkreftkirurgi ved HSYK hindrer ikke kreftutredning

Dersom man i Helse Nord ikke har skumle planer om noe annet, som ikke er kommet fram i offentligheten, så skal tarmkreftkirurgien tilbake fra Nordlandssykehuset til HSYK. Tarmkreftkirurgien skulle vært ved HSYK Mo i Rana hele tiden i stedet for ved Nordlandssykehuset. Når det ikke skjedde burde tarmkreftkirurgien i hvert fall straks blitt ført tilbake til HSYK Mo i Rana da sluttrapporten fra Helsetilsynets gransking av HSYK ble lagt fram 3. november. Det er ikke noe i sluttrapporten som hindrer det.

Helse Nord har brukt som begrunnelse for å holde på tarmkreftkirurgien for helgelendinger ved Nordlandssykehuset at de for tiden foretar en utredning om framtidig tarmkreftkirurgi ved sykehusene sine. Det er en begrunnelse det er all grunn til å stille spørsmål ved. For utredningen om framtidig kreftbehandling i Nord-Norge som Helse Nord nå foretar, ville bli utført like bra om tarmkreftkirurgien for helgelendinger under utredningen ble utført ved HSYK og ikke ved Nordlandssykehuset.

Helse Nords prestisje viktigere enn tarmkreftpasientene?

Like etter at flyttingen til Nordlandssykehuset ble gjennomført, ble det som tidligere nevnt klart at det sykehuset ikke hadde kapasitet til å operere tarmkreftpasienter fra Helgeland innenfor tidsfristene i pakkeforløpet for kreft. Da gikk det øyensynlig prestisje i flyttingen for styrelederen og direktøren i Helse Nord. De kunne ikke omgjøre flyttingen for da ville de miste ansikt. Det virker som det viktigste for Helse Nord ikke var tarmkreftpasientene, men å vise overfor ledelsen og styret ved HSYK at det er vi som bestemmer angående tarmkreftkirurgien, og at HSYK må ikke komme her og komme her.

Grelt eksempel på «bakvendtland»

Som vist i det overstående: Tarmkreftpasienter fra Helgeland flyttes til Nordlandssykehuset for operasjon, mens andre pasienter ved Nordlandssykehuset flyttes til HSYK for behandling. Andre pasienter i Bodø flyttes med andre ord til et HSYK som har fagfolkene, kompetansen og utstyret som skal til for å operere tarmkreft, men det får de ikke lov til. Det er ikke til å tro at Helse Nord velger denne absurde pasientutvekslingen i stedet for å flytte tarmkreftkirurgien for helgelendinger tilbake til HSYK Mo i Rana, og behandle andre pasienter i Bodø ved Nordlandssykehuset.

Parodien rundt tarmkreftkirurgien med pasientutvekslingen mellom HSYK og Nordlandssykehuset som en foreløpig høydare, må være det grelleste eksemplet på «bakvendtland» man har sett i sykehussektoren her i landet de siste ti-årene. Tilliten til ledelsen og styret i Helse Nord har etter dette falt fra et lavmål til et bunnivå.

Gustav Arne Nyborg