– Vi gir penger så flest mulig skal få komme seg ut i naturen. Det er utrolig deilig både for kropp og sinn med frisk luft, vær og vind, og det tror jeg enda flere har blitt oppmerksom på de siste par årene, når andre aktiviteter har vært stengt. Naturen er gratis, og skal være tilgjengelig for alle, sier fylkesråd Christian Torset i en pressemelding fra Nordland fylkeskommune.

Fylkeskommunen gir ut 3,7 millioner kroner er fordelt til 56 ulike friluftslivs-tiltak i hele Nordland. Midlene til ulike lag og foreninger er fordelt gjennom to ulike ordninger. 540 000 kroner er fordelt til 22 ulike tiltak gjennom fylkeskommunale tilskudd til friluftsliv. 1 760 000 kroner er fordelt gjennom 29 tiltak gjennom statlige tilskudd til friluftsliv.

– Jeg tror folk blir både snillere og i bedre humør av å være ute. Det finnes bare et sted der man hilser på alle man treffer, og det er ute i naturen. Det sier ganske mye, sier Torset videre.

Alstahaug og Leirfjord får midler under ordningen Statlig sikra friluftslivsområder, til følgende områder:

Alstahaug kommune: Markvoll parkering, etablering av toalett, oppslagstavle, retningsskilt, benker, bord og søppelhåndtering, kr 530 000.

Leirfjord kommune: Lysåsen, asfaltert turveg, HC-parkering, informasjonsskilt og vegetasjonsskjøtsel, kr 245 000.