(Helgelendingen)

Fredag klokken 12 legger regjeringen fram et forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2022–2033.

Dokumentet opplyser at regjeringen vil bruk totalt 4,65 milliarder kroner som statlig bidrag i første seksårsperiode til flytting av flyplassen i Bodø og til en ny lufthavn i Mo i Rana.

Prosjektet på Mo vil regjeringen bruke 1,8 milliarder kroner på i første seksårsperiode.

– Dette kan legge grunnlaget for et utvidet reisetilbud og utvikling av turisme i regionen, hevder regjeringen i NTP.

Bodøprosjektet skal på sin side gis et tilskudd på 2,5 milliarder kroner i første planperiode.

Regjeringen skriver i NTP at det lokale bidraget i prosjektet på Mo er 600 millioner kroner og at Avinor anslår at kostnaden er 2,4 milliarder kroner.

– Vi har to viktige lufthavnprosjekt og det er Bodø og Mo i Rana, sa samferdselsminister Knut Arild Hareide i en presentasjon fredag.

Vefsnordfører Berit Hundåla er ikke fornøyd med regjeringens prioritering av luftfartsmidler.

– Det er tragisk at ingen vil ta inn over seg at prosjektet på Mo kan få tragiske konsekvenser for resten av Helgeland. Vi, regionrådet og politiske partier jobber for å få fram informasjon om konsekvensene. Vi må sikre at informasjonskvaliteten er god nå Stortinget skal ta stilling til en eventuell bevilgning til lufthavnprosjektet på Mo, sier Hundåla.