(Helgelendingen)

Fredag kunne NRK fortelle om en ekspert-rapport som feller en knusende dom over det planlagte flyplassprosjektet som skulle frelse Bodø. Rapporten tar livet av alle illusjoner og festtaler.

Kvalitetssikringen sier at prosjektet ikke er i nærheten av å være samfunnsøkonomisk lønnsomt uansett hvordan man snur og vender på det. Blant annet fordi befolkningsutviklingen ikke er i samsvar med planene for å erstatte dagens rullebane med boliger.

Rapporten kommer neppe som noe sjokk i Avinor. Spørsmålet er om Avinor virkelig kan gå god for å binde opp mange milliarder fra egen portefølje på å flytte en rullebane 900 meter, når så mange andre prosjekter er stoppet eller står på vent. Vanligvis bygger Avinor flyplasser ut fra en forventet vekst i flytrafikken, uten å ta hensyn til om det passer med lokale byutviklingsprosjekter.

Realiteten er at det ifølge rapporten ikke finnes kapasitetsproblemer ved dagens lufthavn i Bodø. Det er riktignok noen problemer med rullebanen, som kan løses med å ruste den opp og forlenge den. Det vil gå raskere, og det vil være billigere.

Derfor er ikke dette et flyplassprosjekt. Vanligvis er det slik at norske byer selv betaler for egen byutvikling. I Stavanger lager man nå et stort smart by-prosjekt, som er finansiert av egne midler. I tilfellet Bodø skal altså Stortinget overbevises om at staten skal ta hele regningen.

Rapporten som foreligger viser klart at det ikke nytter å kamuflere dette som nordnorsk regionalpolitikk. Det er ingen, absolutt ingen, andre enn Bodø som har interesse av det. Mange vil oppleve det som provoserende når Ap-nestleder Bjørnar Skjæran tar hele Nord-Norge, ja til og med «nordområdene», til inntekt for det som virker som et luftslott. Da kan dette fort vise seg å bli enda en sak der Ap snakker seg inn i problemer i nord, slik vi nylig så i saken om Nord-Norgebanen.

Rapporten avdekker at forutsetningene rent demografisk ikke til stede. Det samme paradokset ble nylig beskrevet av Morgenbladets medarbeider for arkitektur og byutvikling, Gaute Brochmann. Bodø tar sikte på å etablere 15.000 boliger pluss næringsbygg på den gamle rullebanen de neste 50 årene. Bodøs egne prognoser for befolkningsvekst stemmer ikke med SSBs framskrivninger, og virker useriøse. Hvis planene skal realiseres kan det kun skje gjennom å tømme og årelate distriktene i Nordland for folk. Steder hvor det investeres stort for å sikre lokale arbeidsmarkedsregioner.

Det interessante er, skriver Brochmann, at en by legger opp til en utvikling som kan leses som en oppskrift på «kannibalisering ikke bare av eget omland, men av andre tettsteder i regionen.»

Han legger til at «aggressiviteten og skalaen på ambisjonene i Bodø er ute av proporsjoner med det vi er vant til». Rapporten som kom i dag beskriver hvordan ny by-ny flyplass, dersom det realiseres, vil undergrave andre regionale investeringer og bli det det mest gigantiske sentraliseringsprosjektet i Nord-Norge noensinne.

Rapporten legger til grunn at det ikke er noe underliggende med Bodøs utvikling som rettferdiggjør akkurat dette tiltaket. Det hele fremstår som et ønske, ikke et behov. At Staten står i gjeld til Bodø, er en annen historie. Men basert på det vi kan lese ut av rapporten som kom i dag, er det noe annet som er svaret.

Ut fra en historisk logikk er det ingen tvil om at Bodø ble urettferdig behandlet da kampflybasen ble flyttet sørover. Men etter at sterke fagmiljøer nå har gjennomgått flyplassplanene, viser det seg at prosjektet ikke er rasjonelt eller fordelaktig verken for Nord-Norge eller Norge.

Det er dessuten mange andre lokalsamfunn som kunne trengt et plaster på såret etter store omveltninger. Hva med Andenes, som fikk en kniv i ryggen? Og hva med Bardufoss og Nesna som ble sveket? For å ikke snakke om Kirkenes.

De seks milliardene (før overskridelser) vil gå på bekostning av andre prosjekter i Nord-Norge. Det vil svekke Nordland, og det styrker heller ikke Bodø, ifølge rapporten.

Det vi nå ser har mye til felles med OL-gigantomanien i Tromsø for noen år siden. Her i Tromsø var vi panegyriske og trodde at fremtiden lå i dette prosjektet alene. Historien har vist at dette var fullstendig feil, gitt den utviklingen Tromsø har hatt på så mange områder de seneste årene.

Derfor er det overraskende å se hvor lett man tar på den nye rapporten i Bodø. Både ordføreren og lokalavisen føyser det bort som om det er monopol-penger det er snakk om.

Det som ser ut til å være realiteten, er at dette prosjektet aldri ville glidd gjennom samferdselsdepartementet uten at Bodø tilfeldigvis har hatt tre statssekretærer på rad i dette departementet siden 2013.

Det er lov å hilse hjem, men det beste er å stikke fingeren i jorda.

Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys