– Vi er svært fornøyde med å kunne presentere Anne Ekornholmen, politisk redaktør i Nationen, som leder av paneldebatten på Nesna 18. mars, meddeler presseansvarlig i Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland, Catrine Hole i en pressemelding.

I panelet sitter Marit Arnstad (SP), Marit Knutsdatter Strand (SP), Torstein Tvedt Solberg (AP), Nina Sandberg (AP), Mona Fagerås (SV) og Hanne Dyveke Søttar (FRP).

– Vi har ennå ikke fått positive svar fra representanter fra regjeringspartiene, men vi jobber med saken, sier Hole i pressemeldingen.

Som følge av koronasituasjonen blir konferansen på Nesna heldigital, og konferansen kan følges live den 18. mars klokka 12.00.

– Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland, sammen med Nesna kommune og Kvinneuniversitetet i Norden, gleder seg nå til å holde sin femte utdanningspolitiske konferanse, sier Hole.

– Kampen om å reetablere Campus Nesna som en fullverdig utdanningsinstitusjon er en viktig sak for hele Distrikts-Norge, og spesielt for oss som bor på Helgeland og i Nordland.

I tillegg til Rune Slagstad, Aino Olaisen og Magnar Solbakk sine innlegg er dette foredragsholderne:

  • Gunnar Yttri, rektor ved Høgskulen på Vestlandet. Han deltar med foredraget «Universitet og høgskoler si regionale rolle fram mot 2030». Yttri har i flere vitenskapelige arbeid skrevet om sambandet mellom høyere utdanning og samfunnet omkring.
  • Jon P Knudsen, professor i samfunnsgeografi ved Universitetet i Agder. Har særlig debattert og skrevet om regioner og regionalpolitikk, bl.a. innenfor feltene høyere utdanning, innovasjon og kultur. Han var medlem av regjeringens ekspertutvalg for regionreformen. Knudsen deltar på konferansen med innlegget «Høyere utdanning og regional utvikling – betydning og ansvar».
  • Arna Meisfjord, tidligere rektor ved Høgskolen i Nesna og styremedlem i Kvinneuniversitetet i Norden. Hun deltar med innlegget «Gi meg de brennende hjerter!». Hun vil sette søkelyset på forsking og utviklingsarbeid som drivkraft i skole og lokalsamfunnsutvikling
  • Bjørn Egil Flø. Han tar utgangspunkt i de norske bygdene – grendene, fiskeværa og de mer spedbygde små lokalsamfunnene omkring i Distrikts-Norge i sitt foredrag «Når ein utelet det meste og gir blaffen i det beste – ei fortelling om den nyliberale tenkinga som har heimsøkt Distrikts-Noreg».
  • Nicoline Frølich fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forsking og utdanning. Hun skal holde foredraget: «Evaluering av strukturreformen – noen foreløpige observasjoner»
  • Elise Håkull Klungtveit, leder for Pedagogstudentene.
  • Anita Karlsen, Fylkesleder i Utdanningsforbundet Nordland.
  • Terje Skyvulstad, nestleder i Utdanningsforbundet. Han deltar med et innlegg der de tar utgangspunkt i at Nordland og spesielt Helgeland trenger kvalifiserte lærere.