(Helgelendingen)

Helse Nord bør overta

Helse Nord bør overta arbeidet og lede prosessen for etablering av ny sykehusstruktur på Helgeland. Det er eneste mulighet etter at både administrativ ledelse og styret i Helgelandssykehuset har håndtert denne saken på en slik måte at de står igjen uten tillit både blant ansatte og lokalsamfunnene sykehuset skal betjene.

Ansatte ved sykehuset i Mosjøen er i harnisk etter at sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottir skal ha sagt at Tovåsen ikke er noe alternativ som lokaliseringssted for et nytt sykehus. Ordførerne i Leirfjord og Vefsn er oppgitt på grunn av manglende involvering etter at Helse Nord på sitt siste styremøte ba Helgelandssykehuset ta inn et tredje tomtealternativ som skulle ta hensyn til akseperspektivet. Miljøet i Alstahaug er opprørt over at ledelsen i helseforetaket ikke har noen strategi for å imøtegå kraftige og uriktige uttalelser om kvaliteten på behandlingen pasienter får ved sykehuset i Sandnessjøen, og Rana-miljøet protesterer kraftig både mot Tovåsen som tomtealternativ og at de ikke får tilbake tarmkreftkirurgien.

Dette er sinne, frustrasjon og oppgitthet som er kommet til overflaten bare de siste ukene, og har skapt en situasjon vi knapt kan se at styret og sykehusledelsen hverken i Helgelandssykehuset eller Helse Nord kan leve med. Det er oppsiktsvekkende når ordførerne i Leirfjord og Vefsn skriver i et brev til ledelsen i Helse Nord, at sykehussaken på Helgeland er ute av kontroll. Det er likevel riktig, og de eneste som kan berge en skakkjørt prosess er Helse Nord. At regionale helseforetak tar et helt og fullt eierskap i slike prosesser er ikke uvanlig. Helse Sør-Øst har drevet prosessen med ny sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet HF.

Det grunnleggende problemet er at ledelsen i Helgelandssykehuset over tid har distansert seg fra den regionen de skal betjene. Det har de gjort gjennom for dårlig involvering, svake utredninger og et omtrentlig forhold til beslutningen om ny sykehusstruktur på Helgeland. Selve fundamentet i denne beslutningen var at innbyggerne ikke skal få et dårligere tilbud en ny struktur. Men det er nettopp det som nå er i ferd med å skje, og som Helse Nord har forsøkt på påpeke i sine vedtak, men som vi knapt kan se er fulgt opp.

Prosessen med ny sykehusstruktur på Helgeland er nå så skakkjørt at det er grunn til å frykte for hele helseforetakets framtid. Derfor må Helse Nord på banen. Tida er også inne for at helseministeren bør involvere seg. Det er til syvende og sist hun som er ansvarlig for at intensjonene i vedtaket om ny struktur blir fulgt opp. Å late som om alt er greit med prosessen fram til nå, vil ende med totalhavari. Det er vil først og fremst ramme pasientene.