(Helgelendingen)

Onsdag hadde en delegasjon fra Helgeland reist til Oslo for å demonstrere mot nedleggelse av Campus Nesna. Hanne Davidsen, ordfører i Nesna kommune, var en av dem som holdt appell.

«Inntil fusjonen i 2016 var Høgskolen i Nesna en velfungerende utdanningsinstitusjon med over 1200 studenter, god økonomi, god studentoppfølging og med dyktige lærerutdannere». sa hun blant annet.

Hun roste flere områder ved Campus Nesna og arbeidet som har blitt gjort der.

«Nesna hadde dyktige forskere, en publisering på nivå med gjennomsnittet for høgskolene, og som var økende, flere mastergrader og BA-grader og videreutdanningstilbud som også var eksternt finansiert. (...) Etter fusjon i 2016 har Nesna stikk i strid med løftene i fusjonsplattformen mista mange hundre studenter, alle mastergrader, BA-grader og en rekke videreutdanningstilbud. Nå er under 500 studenter igjen og Sandnessjøen har ikke hatt opptak av sykepleierstudenter siden 2015. Det siste kullet gikk ut nå i 2019.» sa hun videre.

Hun pekte på god søking til lærerutdanningene, fornøyde studenter og aktive forskingsmiljø. Samtidig viste hun til en professortetthet på 20,9 prosent, og 45,8 prosent førsteamanuenser og førstelektorer.

Utdanning av professorer og økning av professortettheten er noe Nord Universitet har jobbet mye med i det siste, mes Davidsen nå viser til at tettheten der er blant de høyeste av campusene i Nord Universitet.

«Derfor er det helt inkonsekvent at Nesna skal bort. Rektor ved Nord sier at å legge ned sykepleierutdanningen i Sandnessjøen og all aktivitet ved campus Nesna er nødvendig for at Nord ikke skal bli et annenrangs universitet. Men jeg vil si at hvis Nord universitet skal bli et førsterangs universitet, er det en forutsetning at Nesna opprettholdes.» sa Davidsen videre.

I tillegg til henne holdt Marius Meisfjord fra Leirfjord, representant på fylkestinget i Nordland, en appell.

«Campus Nesna er blant de mest moderne og best tilrettelagte utdanningsinstitusjoner i landet. Å ikke bruke disse lokalitetene er så hårreisende ulogisk og samfunnsmessig forkastelig, at vi aldri kommer til å akseptere en nedlegging!!", sa han.

Meisfjord viste en del til Nesnas historie, regjeringen og deres beslutninger, og var svært tydelig på at han mente at Campus Nesna måtte få bestå.

«26. juni skal styret gjøre sin beslutning. Og vi skal la de kjenne på det. Vi skal la de kjenne på kraften av bunader! Vi skal la de kjenne på kraften av folkelig organisering. Vi skal la de kjenne på kraften av en 100-årig historie!

For det første må vi ta et grundig oppgjør med ideologien om at størst er best. Hundre år med en selvstendig høyere utdanningsinstitusjon på Helgeland, har vist at vi har klart å svare på kravene om kvalitet og faglig utvikling. Vi må ikke stå med lua i hånda og be om unnskyldning for at vi er til.", sa Meisfjord.