Rådmann Toft tror ikke kjøp av gamle Selfors sykehjem til fem millioner vil være lønnsomt: – Foretaket må være rå på hva det bruker penger på nå

Rådmann Børge Toft i Alstahaug gikk langt i å advare Helgelandssykehuset mot å kjøpe gamle Selfors sykehjem fra Rana kommune, når økonomien er anstrengt.