(Helgelendingen)

Det sier sjefredaktør i Heglendingen, Geir Arne Glad, etter at flere av Amedias sentrale datasystemer ble slått ut av eksterne datatangrep natt til tirsdag 28. desember.

- Det er en alvorlig situasjon der det jobbes intenst for å løse problemene fra Amedia sentralt. Lokalt kan vi gjøre svært lite med denne situasjonen. Dette rammer alle Amedia-avisene i Nordland. Verken Rana Blad, Avisa Nordland, Lofotposten eller Fremover vil komme ut med papiraviser onsdag. Ser vi landet under ett er alle avisene rammet i større eller mindre grad, sier Glad.

Begrense skadene

Han legger vekt på at det nå gjøres en stor jobb for å begrense skadene abonnenter og annonsører påføres.

- Det er viktig at alle er oppmerksomme på at dette dataangrepet også gjør at e-avisen heller ikke er tilgjengelig. Men alle som abonnerer på papiravisen eller e-avisen har tilgang til våre digitale plattformer, og kan oppdatere seg på nyheter her. Uansett kan jeg love at ingen skal gå glipp av lokale nyheter som følge av de problemene vi nå har. Jeg vet at det som finnes av teknologifolk er i sving for at problemene skal være løst slik at torsdagens papiravis og e-avis skal komme som normalt, sier sjefredaktøren.

Et alvorlig dataangrep

- Situasjonen er uklar. Problemene vi opplever skyldes et eksternt dataangrep mot enkelte av våre systemet. Vi er i ferd med å få oversikt over situasjonen, men kjenner ennå ikke det fulle skadepotensialet. Vi har allerede satt i verk omfattende tiltak for å begrense skaden og for å gjenopprette normal drift så raskt som mulig, sier konserndirektør for teknologi, Pål Nedregotten i ei pressemelding.

- Alle tilgjengelige ressurser jobber nå intenst med å løse problemene og avdekke hvilke skader som er skjedd. Vi beklager de problemene som har oppstått og som på ulike måter rammer våre kunder og ansatte, sier han.

- Problemene er begrenset til de systemene som administreres av Amedias sentrale IT-selskap, Amedia Teknologi. Amedias andre systemer fungerer som normalt.

- Situasjonen innebærer at ingen papiraviser vil bli publisert onsdag og inntil situasjonen er løst, forteller Nedregotten.

- Annonsører blir berørt ved at de ikke kan få bestilt annonser eller ved at annonser ikke blir publisert som følge av at papiravisene ikke er mulig å produsere.

- Abonnenter blir berørt ved at de ikke kan bestille eller avbestille abonnement, og ved at papiravisen ikke kommer ut som normalt.

- Det er fortsatt uklart om personopplysninger om abonnenter og ansatte er kommet på avveie eller blitt kompromittert. Så langt er det ingen sikre opplysninger om at dette har skjedd, men det kan ikke utelukkes at det likevel har skjedd.

Alvorlige problemer

- I abonnementssystemet som er blitt angrepet, ligger det navn, adresse, telefonnummer og abonnementsform og -historikk om abonnentene. Andre data som aID-passord, lesehistorikk og opplysninger om bankkort etc er ikke berørt.

- Amedia jobber nå med utgangspunkt i at kundedata kan være kompromittert. Hvis personopplysninger er kommet på avveie, vil berørte bli informert raskest mulig. Dette vil gjelde både kunder og ansatte. Datatilsynet vil i et slikt tilfelle bli varslet om hva som er skjedd og hvordan vi jobber med avbøtende tiltak, fortsetter Nedregotten.

- Så langt må vi konstatere at de problemene vi nå erfarer er alvorlige. Vi tar situasjonen svært alvorlig. Datasikkerhet er et prioritert område for oss. Saken vil bli politianmeldt og fulgt opp i henhold til de sikkerhetskrav vi skal levere på, sier Nedregotten.