Nok engang har utflyttet ranværing Gustav Arne Nyborg rast av gårde til sitt tastatur for å kommentere ting som skjer i hans tidligere rike. Denne gangen er det mine fantasier han tar fatt i. Da er det uten tvil en stor fordel å sette seg ned – telle til ti og lese innlegget før en setter seg til sitt tastatur.

Det kan Nyborg overhode ikke ha gjort. I så fall ser han syner. For mitt innlegg kan han umulig ha lest. Så dårlig kan jeg da ikke være til å uttrykke meg. Får håpe hans kommentarer ang det andre hans innlegg handler om er mer etterrettelig. Vil presisere følgende.

Innlegget handlet overhode ikke om å forsvare Sandnessjøen sykehus, Mosjøen sykehus, eller Rana sykehus. Eller rettferdighet. Eller forsåvidt fantasier – det handlet om å løse en svært betent sak på en konstruktiv måte. Til hele befolkningens beste. Også de i nord. Kunne jo sagt at det handlet om en drøm, men som kjent er det uttrykket patentert av en person av et langt større format enn meg

.Det handlet heller ikke om den enkeltes rett til å kjempe for «sitt» sykehus. Er overhode ikke nevnt. Og jeg mener altså at en sammenslåing av Mosjøen og Sandnessjøen Sykehus i Leirfjord er den desidert beste løsning for oss sør for Korgfjellet. Ikke minst om en tenker 10-15 år fremover og ikke minst – 25 år bakover. Man skal lære av historien.

Innlegget handlet om sørge for at alle på Helgeland får et fullverdig sykehustilbud, med kirurgisk døgnakutt og fullverdige fødeavdelinger – både i Rana og sør for Korgfjellet.

Da er det, igjen etter min mening, bare en måte å å gjøre dette på, hvilket jeg virkelig håper at både våre politikere og vår befolkning innser. Gjør de ikke det, venter utvilsomt nye tiår med «helvete» på Helgeland.

Og løsningen er, som jeg ser det, at Rana sykehus må overføres til nærmeste helseforetak nordover, Nordlandssykehuset, samt en sammenslåing av Sandnessjøen og Mosjøen sykehus i Leirfjord og deretter overføring til nærmeste overordnet helseforetak sørover, Helse Midt. Begge er løsninger som jeg mener er fremtidsrettet og – ikke minst - fredsskapende på Helgeland.

Som jeg ser det, er dette eneste farbare vei. Rana må inn i et annet helseforetak. Og aldri mer kobles opp mot den søndre delen. Dvs de 3 enhetene som er der i dag.

Når det gjelder hva som er best for UNN, så betyr det ingenting for meg. Kontra det som er det absolutt viktigste, nemlig et fullverdig helsetilbud, også til dem som bor sør for Korgfjellet. Og om Helseministeren mener det motsatte, bør hun øyeblikkelig skifte jobb.

Over og ut

Må jo bare konstatere at her har vi altså en utflyttet ranværing som setter Universitetssykehuset UNN´s beste foran den lokale befolkningen sør for Korgfjellet på Helgeland sitt beste. Og nå bor temmelig nær det Universitetssykehuset jeg ønsker at vi sør for Korgfjellet heretter skal sendes til. St Olav i Trondheim. Må føles trygt for Nyborg. Dermed anses denne diskusjonen som avsluttet. Da mener jeg for begge parter. Du har svart meg – jeg har svart deg – og har blitt enda mer luta lei.

Even Skagen