«RANAHATET» PÅ HELGELAND

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. (Helgelendingen)

Det har vært snakk om såkalt «Ranahat» en del ganger i løpet av nesten tre tiår med lokaliseringskriger på Helgeland. Noen ranværinger har også argumentert til dels veldig godt for at dette «Ranahatet» har sin opprinnelse riktig langt tilbake i historien her i helgelandsregionen.

Akkurat dette sistnevnte punktet skal jeg ikke gå noe inn på her.

Her mener jeg samtidig at vi bør være nøye på geografien når vi skal omtale dette fenomenet. Her bør vi være stødige i gangen. For min egen del har jeg et ganske så bestemt inntrykk av dette, noe jeg også har fått bekreftet fra andre ranværinger både i skriftlig og i muntlig form.

Jeg vil påstå ganske bestemt at «Ranahatet» på Helgeland ikke er like godt rotfestet i hele resten av regionen. Dette er en påstand eller «privat teori» som jeg ikke har noen vitenskapelig grunnlag for, eller kan bevise empirisk på noen måte. Slikt kalles gjerne for «egne observasjoner». Her finnes det fallgruver, som kan være både mange og store. Egne observasjoner er ikke alltid like pålitelige som kilder, for å si det sånn. Og det er viktig å være kildekritisk.

«Ranahatet» finnes i sin mest rendyrkede og innbitte form i det som nå er dagens Vefsn og Alstahaug kommuner. I det som er dagens Sør-Helgeland er ikke dette like påtakelig. Sørhelgelendinger virker jevnt over å ha et mye mer «avslappet» forhold til Rana og ranværinger.

Så er som kjent ingenting bare sånn eller sånn her i verden. Han som skal ha lansert myten om «den håpløse ranværingen som bare tenker på seg selv og ikke kan samarbeide med andre» skal ha vært en gammel-ordfører i Vega kommune på Sør-Helgeland.

Personer jeg selv har snakket med sier at det desidert verste «Ranahatet» som disse opplevd er i Sandnessjøen og i Alstahaug. Det er kanskje litt hardt sagt, men jeg må bare gi disse rett i dette. Det stemmer ganske godt med «egne observasjoner». Både muntlig og skriftlig. Jeg skal ikke utdype dette sånn veldig i detalj, eller komme med eksempler her på dette. Og hvis noen lurer på om jeg har observert holdninger av det samme slaget andre veien i et stort antall så er svaret veldig enkelt: Nei. Det har jeg ikke gjort.

Men jeg kan anbefale eventuelt interesserte å lese veldig mange kommentarer fra kommentarfelt i aviser på Helgeland fra lokaliseringskriger i helgelandsregionen fra midten av 1990-tallet og frem til nå i dag. Der ligger vel det både det mest pålitelige og det beste/verste «kildematerialet» til kunnskap her. Hos for eksempel Nasjonalbiblioteket. I Mo i Rana på Helgeland.

Historikere definerer av og til fagområdet sitt som «årsaker til og følger av». En ganske grei definisjon som de fleste av oss vil skjønne. Hva kan eventuelt være årsakene til at det største «Ranahatet» sannsynligvis ligger i det etter hvert definerte «i midten», eller såkalt «sentralt» på Helgeland?

Hvis jeg skal svare kort og militært på dette så kan jeg si det som en innflyttet ranværing sa det: «Dette har to årsaker. Det ligger i historien. Og det ligger i genene».

Jo da, det var veldig mange ungdommer som etter hvert flyttet hjemmefra for å få seg arbeid på jernverket i Mo i Rana. Både fra Helgeland og andre steder. Ikke minst fra lenger nord i landet. Rana «stjal mange arbeidsføre ungdommer til seg», for å si det sånn. Jeg for min del har heller ikke merket meg noe spesielt utpreget «Ranahat» fra nord for Saltfjellet. Der kan det mer gå i ren lokal humor. Som i Salten, der det blant annet jo har vært sagt at årsaken til at det ikke finnes hemorroider der i traktene lenger er at «AILLE RÆVHOLLAN HAR FLØTTA TE` MO I RANA!»

Det er dessverre også mulig å «arve» negative holdninger til andre mennesker. Her kommer genene inn. Hvis en under hele oppveksten får høre at de eller de menneskene er sånn eller sånn kan en tilslutt ende opp med å faktisk tro at dette er helt sant. Omtrent på samme måten som at hvis en får høre hver dag i mange år at en er en «idiot» så kan en dessverre tilslutt selv tro på dette. Det er jo bare menneskelig.

Etter 1945 har det på mange områder gått OPP med Mo i Rana og Rana kommune, mens det samtidig på mange områder dessverre har gått NED med midt-Helgeland. Dette er det nok flere årsaker til. Men utflytting, industrialisering og lokal stagnasjon har nok påvirket her.

Kanskje lokal MENTALITET også. For med dette har det dessverre også utviklet seg (eller blitt mer styrkete) negative holdninger til Rana og ranværinger med bakgrunn i veksten i Rana. I Vefsn og i Alstahaug hevdes det ofte at Rana er «gjøkungen» på Helgeland som stjeler fra de andre i regionen. Rana ligger jo heller strengt tatt ikke egentlig på Helgeland. Men nærmere sånn ca. i «Sør-Salten».

Rana er «korrupt». Rana «kjøper» politikere, statsråder og sentrale institusjoner. Rana er «egoistisk» og «tenker bare på seg selv» og sitt eget forgodtbefinnende. Som han gammel-ordføreren i Vega på Sør-Helgeland altså skal ha sagt det. I Mo i Rana så «sitter folk bare og drikker kaffe». Ranværinger «spiser bare pizza og drikker bare cola».

Å gå rundt med negative holdninger og/eller vrangforestillinger om andre mennesker og andre steder har psykologer sagt og skrevet mye om. Her er akkurat dette fagområdet den beste kilden til generell opplysning. Hvis slike ting går langt nok kan det gå over til psykisk sykdom. Så dette er ikke «bare artig».

Øystein Sunde synger i en av sine mange sanger først:

«Ja, det er fordommens år i år,

Intoleransen har levelige kår»

Selve omkvedet/poenget i denne sangen er dette:

«Ja, glem det du trur,

for du veit det æ`kke sant,

det bare virker sånn en gang i blant.»

Nemlig. Ikke sant, midthelgelendinger?

En slagferdig «spællkar» i Rana som nå ikke er blant oss lenger sa det i en anledning for en del år siden på denne måten: «EG FÒR TÆL VÆFSN Å FAINN MEG KJÆRRING. EILLERS HAR DET BÆRE VØRTE INNJAVVELL!»

Humor er mye artigere enn vrangforestillinger. Det er heller ikke bare dumt å finne ut selv på egen hånd hvordan folk her eller der EGENTLIG er. Sånn sett er jeg bare glad for mine tjue år utenfor kommunegrensen for Rana.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken