Gå til sidens hovedinnhold

«Regjeringen har systematisk gjort det vanskeligere å fly med kortbanenettet»

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De 12 kommunene i Helgelandsrådet representerer 3 kortbaneflyplasser, Brønnøy, Mosjøen og Sandnessjøen. Helgelandsrådet har ingen motforestillinger mot etablering av ny lufthavn på Mo i Rana som erstatning for dages flyplass på Røssvoll, men vi har spilt inn at det ikke må rokke ved den eksisterende flyplasstrukturen.

Å bevare flyplassene som nevnes, vil alene vil ikke være noe garanti for at vi som sokner til disse kortbaneflyplassene vil få et godt tilbud. For at vi skal lykkes må det satses slik at vi får en regularitet og en kostnad som gjør at våre behov så vel i næringsliv som privat blir ivaretatt, og sikrer bosetting og utvikling.

Jeg ønsker derfor søkelys på kortbanenettet kvaliteter og hva disse flyplassene betyr for næringslivet/pendling/bosetting/klimasatsing for kommunene rundt og regionen ellers. Svarene i en rapport om kortbanenettets kvaliteter, betydning og fortrinn vil gi argumenter for hvorfor flyplasstrukturen skal beholdes. Kortbanenettet er distriktenes livsnerve og en helt avgjørende faktor for å opprettholde et desentralisert næringsliv og bosetting. Det regionale flytilbudet er å anse som et kollektivtilbud i distriktene.

Regjeringen har systematisk gjort det vanskeligere å fly med kortbanenettet. Dette kunne blitt ytterligere forverret dersom fylkene skulle få ansvar for FOT-rutene. Her sikret et flertall av Ap, Sp, SV og Frp at FOT-ruteanbudene ble tilbakeført til å bli et statlig ansvar.

I Norge finnes det rundt 25 kortbaneflyplasser. Flyselskapet Widerøe har vært blant de første til å sette konkrete mål om å tilby ruter med elfly. Den viktigste årsaken er nettopp at Norge allerede har et kortbanenett av svært mange små flyplasser ved mindre byer og tettsteder.

For å møte det som nå skjer, må vi ha en offensiv politikk. Og vi må ha et radikalt skifte i norsk nærings- og industripolitikk, om det skal være håp om å nå klimamålene.

Det nordnorske kortbanenettet passer også perfekt til en slik satsing, siden testing av elektriske fly må starte i småskala. Arbeiderpartiet vil ha større satsing på elektriske fly i nord, og vil gjøre landsdelen verdensledende på bærekraftig og grønn luftfart. Derfor vil vi ha søkelys på kortbanenettets kvaliteter.

Kommentarer til denne saken