(Helgelendingen)

Det har skapt reaksjoner at regjeringen har valgt å kutte ut ordningen med investeringstilskudd til kommuner som bygger boliger for utviklingshemmede og eldre. Ap/Sp regjeringen hadde denne satsingen med i Hurdalsplattformen, men trekker seg nå fra ordningen. – Det sto ingenting i Hurdalsplattformen om at vi kom til å få krig i Europa, sier helseminister Ingvild Kjerkol til VG 04.11.22 som begrunnelse for at de ikke leverer på sitt løfte.

Krigen i Ukraina har fått mange uheldige og tragiske konsekvenser, særlig for de som bor i eller kommer fra Ukraina. Dernest sliter mange land i Europa med økonomiske konsekvenser av krigen. Særlig det at Russland bruker gass som våpen mot europeiske land har fått energiprisene til å eksplodere. Også i Norge har befolkningen fått merke økte strømpriser og drivstoffpriser. Men i Europa er det en aktør som har profittert på alt dette, og det er den norske stat. De har tjent seg søkkrike på høye priser på olje og gass.

De er de som nå hevder de ikke har råd til å delta i spleiselaget for å bygge flere omsorgsboliger i kommunene. Men hvis den norske stat ikke har råd til dette, hvem har det da? Problemet er at vi om noen år raskt vil bli flere eldre i Norge. Dette medfører at vi trenger flere omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Dette kan vi ikke vedta oss bort ifra.

En regjering som stadig setter seg mer ambisiøse klimamål har råd til ny flyplass på Mo og i Bodø, men dropper å ruste opp eldre omsorgen. Jeg mener dette ikke er krigen i Ukraina sin skyld, men en feilprioritering fra regjeringen sin side.

Kay Rune Nersund, Leirfjord FrP