Så mye mottok din kommune i NAV-støtte

Over halvparten av nordlendingene fikk NAV-penger i 2019.